Beregnere

Den økonomiske konsekvens af motivationstariffen

Har du mod på at fifle lidt med dine tal og aflæsninger på egen hånd, kan du prøve vores to beregnere.
Vi har to: Den forenklede og den komplette.

 • Den forenklede beregner giver kun et tilnærmet resultat, da den ikke tager højde for alle forhold. Du får en indikation af, hvor du ligger, men ikke mere.
  I stedet for denne beregner, kan du også vælge at gå på E-forsyning, hvor du under Beregnet varmeregnskab kan se et dagsaktuelt – og korrekt - øjebliksbillede af dit varmeregnskab, herunder motivationstariffen fra varmeårets start til dags dato.
 • Den komplette beregner tager højde for alle forhold og sammen med den tilhørende beskrivelse af beregningsgrundlaget får du et fuldstændigt billede af, hvordan motivationstariffen er skruet sammen. Den er indviklet – men korrekt.

Du kan benytte app'en E-Forsyning til at finde dine data, eller du kan finde øjebliksværdier på din fjernvarmemåler.

OBS: Kun det variable forbrugsbidrag beregnes. De faste bidrag er ikke medtaget. Se evt. takstbladet.

OBS: Beregnerne benytter den aktuelle MWh-pris. Det er ikke muligt at tage højde for eventuelle prisændringer i løbet af varmeåret. Det beregnede varmeregnskab på E-forsyning tager dog højde for sådanne forhold.

Beregnerne er vejledende. Derfor kan den faktiske beregning på slut-/årsopgørelsen give et andet resultat. Fjernvarme Horsens er ikke forpligtet af den vejledende beregning.

Pas på aflæsninger udenfor fyringssæsonen!

Om sommeren er det sværere at opnå en tilfredsstillende returtemperatur, da der ikke bruges energi til rumopvarmning men kun til produktion af varmt brugsvand. Om vinteren er det lettere. En aflæsning fra måleren er kun et øjebliksbillede og motivationstariffen beregnes ud fra et helt varmeårs gennemsnitlige returtemperatur. Derfor bør man benytte data set over længere tid, f.eks. hentet fra E-forsyning.

Får man røde tal i beregnerne, er der ikke nødvendigvis grund til panik. Man kan starte med at tjekke de gode råd. Hjælper det ikke, bør man kontakte sin VVS'er.

Beregningsgrundlag

Motivationstariffen beregnes således:
Formlen er: \(M = {(X-T2) \over 100}* E*P\)

 • T1 = Fremløbstemperatur, gennemsnit for varmeår eller periode
 • T2 = Returløbstemperatur, gennemsnit for varmeår eller periode
 • E = Energiforbrug for varmeår eller periode (forbrugte megawatt-timer)
 • X = Forventet returtemperatur
 • M = Motivationstariffen i kr./MWh inkl. moms
 • P = pris pr. varmeenhed 666,00 kr./MWh inkl. moms

Modellen er forenklet. I virkeligheden er det flowvægtede temperaturer, som benyttes i vores afregningssystem. De tager højde for mængden af energi og ikke kun temperaturer. Derfor vil formlen og eksemplerne nedenfor ikke give præcise resultater, men kun antydninger. Se evt. gennemgangen af den komplette beregner.

Eksempler

Eksempler med priser pr. 1. januar 2023

Eksempel 1:

Du har kontrolleret din fremløbstemperatur fra 1. januar til 1. august. Du lægger alle tallene sammen og dividerer med 8 (for otte måneder) for at finde gennemsnittet. Det bliver i vores eksempel en gennemsnitlig fremløbstemperatur på 60˚C. T1 er derfor 60.

Du har samtidig kontrolleret din returtemperatur. Gennemsnittet er 32˚C. Din T2 er derfor 32.

Jf. tabellen forventes en returtemperatur på 37°C når fremløbstemperaturen er 60°C.

Din X = 37.

(Eller du aflæser tallene direkte på din måler. Se vores vejledninger her.)

Så finder du dit forbrug på måleren eller på din årsopgørelse. I dette tilfælde er det 18 MWh. Din E er derfor 18.

P er prisen pr. MWh, pr. 1. januar 2023 = kr. 666,00.

Din motivationstarif udregnes som følger

\(M = {(X-T2) \over 100}*E*P\)
\(M = {(37-32) \over 100}*18*666,00 = 599,40 kr.\)

Du vil derfor få 599,40 kroner godskrevet på din årsopgørelse.

Eksempel 2:

 • T1 = 50˚C
 • T2 = 42˚C
 • E = 14 MWh
 • X = 40
 • P = 666,00 kr./MWh

\(M = {(X-T2) \over 100}*E*P\)

\(M = {(40-42) \over 100}*14*666,00 = 186,48 kr.\)

Du vil derfor få et tillæg på din årsopgørelse på 186,48 kr.