Hjælp til selvhjælp

Ofte kan små ændringer have stor betydning.

For at hjælpe forbrugere med dårlig varmeudnyttelse til at blive bedre fjernvarmekunder og undgå unødigt høje varmeregninger, kontakter Fjernvarme Horsens løbende de berørte forbrugere efter tur, alt efter, hvor galt det ser ud.

Det er muligt via intelligent målerovervågning.

Forbrugerne bliver gjort opmærksom på problemet og tilbudt råd og vejledning til en bedre udnyttelse af fjernvarmen, bl.a. ved at benytte den gratis app, E-forsyning, hvormed du selv kan overvåge dit forbrugsmønster.

Din varmeinstallation og den måde du bruger fjernvarmen på i det daglige, spiller ind på din gennemsnitlige returtemperatur.

Korrekt indregulering

For at kunne opnå en lav returtemperatur er det nødvendigt, at dit varmeanlæg er indstillet korrekt.

Hvis du er i tvivl, bør du kontakte en autoriseret VVS'er, der kan give dit anlæg et tjek.

Din brug af radiatorer, gulvvarme og varmt brugsvand påvirker også din returtemperatur.

Følger du nedenstående råd, kan du være med til at sikre en lav gennemsnitlig returtemperatur på dit varmeanlæg.

Hvad kan man selv gøre?

Er der mistanke om, at boligens fjernvarmeanlæg ikke kører optimalt, kan man starte med at hente den gratis app, E-Forsyning, eller besøge eforsyning.dk. Efter login kan man se diverse oplysninger om fjernvarmeforbruget og aflæse frem- og returløbstemperaturer.

Her på hjemmesiden findes en række af branchens gode råd til effektiv brug af fjernvarme her.

Har man behov for yderligere hjælp, bør man kontakte sin VVS’er.

Hvis returtemperaturen er for høj, og ligger over grænsen for motivationstariffen, er der nok noget galt med dit anlæg.

Det kan skyldes defekte eller dårligt indstillede ventiler. Det kan også skyldes for små radiatorer. Du kan bede din VVS-installatør gennemgå anlægget, og fortælle hvad der skal til for at opfylde kravene.

Større ejendomme bør tilkalde specialfirmaer til at gennemgå installationen og pege på forbedringer.

Skal du have udskiftet defekte dele eller ombygget, udskiftet eller renoveret dit fjernvarmeanlæg skal du kontakte din VVS-installatør.

Hvad gør Fjernvarme Horsens?

Fjernvarme er en effektiv, økonomisk og miljøskånsom varmedistribution – som hjælper Danmark med at undgå energifråds. På varmeværket arbejder vi hele tiden på at optimere produktion og distribution.

Fjernvarme Horsens planlægger produktionen så agilt som muligt og optimerer udnyttelsen af de eksisterende produktionsanlæg.

Gode prognoseværktøjer og hurtige reaktionstidwe tilpasser varmeproduktionen proaktivt til de øjeblikkelige forhold på energimarkederne.

Anlæggene har flere akkumuleringstanke, hvor fjernvarmen kan oplagres, til der bliver behov for den, eksempelvis i spidsbelastningsperioderne morgen og aften. Lagringskapacitet gør det muligt i højere grad at producere varmen, når det er billigst, og ikke kun når varmen efterspørges.

Vi kan se, hvilke ejendomme, som har problemer med returtemperatur og afkøling. Vi kontakter løbende de forbrugere, som har en særlig høj returtemperatur og tilbyder hjælp og vejledning til at løse problemerne.

Der udføres ikke egentlige VVS-opgaver på forbrugernes anlæg. Anlæggene tilhører forbrugerne, da varmeværkets leveringsgrænse går ved hovedhanerne. Derfor må man selv kontakte en VVS’er efterfølgende.

Vi anbefaler, at man benytter en autoriseret installatør med erfaring i gennemgang og indregulering af fjernvarmeanlæg. Se vores liste over samarbejdende VVS’ere her.

E-forsyning

Med den gratis app, E-Forsyning, kan du følge med i dit varmeforbrug. Du kan også gå på eforsyning.dk via computeren.

På E-Forsyning kan du se din returtemperatur på daglig, månedlig og årlig basis, så du hele tiden kan følge udviklingen.

Når du har hentet den til din computer eller telefon, kan du løbende følge med i gennemsnitstemperaturen fra starten af varmeåret til i dag.

Du kan også se om du har brugt mere eller mindre varme end forventet, og se en beregnet prognose for dit varmeregnskab.

Gode varmeråd
 1. Radiatoren
  Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden. Åbn for luftskruen, hvis der en rislende lyd i radiatoren.
 2. Gulvvarme
  Find en passende indstilling, og undlad yderligere regulering af temperaturen. Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme slår igennem. Motioner jævnligt gulvvarmetermostaten ved at lukke helt op og ned et par gange.
 3. Temperaturen
  21˚C er en ideel stuetemperatur for de fleste. Hver ekstra grad betyder ca. fem procent større varmeforbrug. Hold altid døren lukket til kolde rum.
 4. Termostaten
  Placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på eller foran radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og termostatens føler må ikke være tildækket. Motioner jævnligt dine termostater ved at lukke helt op og ned et par gange.
 5. Det varme vand
  Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55˚C. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser. Kontroller temperaturen under vandhanen længst væk fra fjernvarmeanlægget med et termometer. Tag brusebad. Der går ca. 45 liter vand til et brusebad mod ca. 145 liter til et karbad.

Flere gode varmeråd

Se 10 hotte varmeråd, der har indflydelse på din varmeøkonomi.