Calculator

Beregner

Få en indikation af, hvad et skift fra naturgas til fjernvarme kan betyde for varmeregningen.

Beregneren anslår den årlige varmeregning, men medtager ikke udgiften til at blive tilsluttet fjernvarmen.

Beregneren benytter den aktuelle fjernvarmepris samt vores afregningsmodel, som bl.a. lægger loft over de faste bidrag.

Beregneren er vejledende. Derfor kan den faktiske beregning på en konkret ejendom potentielt give et andet resultat. Fjernvarme Horsens er ikke forpligtet af den vejledende beregning.

Beregningsgrundlag

Beregneren benytter flg. værdier:

 • Naturgaspris: 17 kr./m3 inkl. moms, distribution og afgifter.
  Du kan indtaste din egen værdi fra din egen gasaftale, eller ved at se på gasprisguiden.dk's aktuelle priser. Husk at benytte totalprisen, altså inkl. distribution, afgifter og moms.
 • Virkningsgrad af naturgasfyr: 0,87-0,97 efter alder
 • Service, naturgasfyr: 1562,50 kr./år
 • Forbrugsbidrag: 666,00 kr./MWh (variabelt bidrag)
 • Abonnementsbidrag: 800,00 kr./år (fast bidrag)
 • Effektbidrag: Antal m2 x 29,50 kr./år (fast bidrag)
 • Faste bidrag kan højst udgøre 70% af det variable bidrag (beregneren tager højde for det)
 • Både faste og variable bidrag er med i resultatet.
 • Motivationstariffen medtages ikke. Der tages udgangspunkt i standard-MWh-prisen.

Der findes en mere grundig gennemgang af værdierne på siden Beregningsgrundlag.