Motivationstarif

Skal varmeregningen være mindre? Det har du som bevidst fjernvarmeforbruger selv indflydelse på.

Fjernvarme Horsens har tidligere afregnet fjernvarme ud fra to faktorer: forbrug og fast bidrag. Med motivationstariffen tilføjes endnu en faktor, nemlig hvor effektivt den enkelte ejendom udnytter varmen i det fælles fjernvarmesystem.

Motivationstariffen belønner forbrugere, som udnytter fjernvarmen effektivt, og straffer dem, som har unødvendigt spild. Hvis man har en god udnyttelse af fjernvarmen, får man fradrag på varmeregningen, men hvis man har en dårlig udnyttelse, vil man få et tillæg.

Motivationstariffen beregnes ud fra oplysninger om den gennemsnitlige returtemperatur på ejendommens varmemåler. Dem kan vi fjernaflæse.

Gennemsnittet beregnes som udgangspunkt på årsbasis og den resulterende motivationstarif vil fremgå af årsopgørelsen.

Hvis man flytter, får man en slutopgørelse, og gennemsnittet vil beregnes fra varmeårets start til fraflytningsdatoen.

Motivationstariffen belønner forbrugere, som udnytter fjernvarmen effektivt, og straffer dem, som har unødvendigt spild.

Hvordan beregnes motivationstariffen?

Da ikke alle ejendomme får den samme fremløbstemperatur, fx pga. afstanden til værket, stilles der forskellige krav til returtemperaturen.

Den gennemsnitlige årlige returtemperatur må ikke overstige værdien i nedenstående tabel for den tilsvarende, gennemsnitlige årlige fremløbstemperatur.

Hvis returtemperaturen er højere end den forventede, vil motivationstariffen udgøre et tillæg på 1% af det variable forbrugsbidrag (megawatt-time-prisen) for hver grad °C den målte returtemperatur er højere end den forventede.

Hvis returtemperaturen er lavere end den forventede, vil motivationstariffen udgøre et fradrag på 1% af det variable forbrugsbidrag for hver grad °C den målte returtemperatur er under den forventede.

For anlæg med særlige, tekniske udfordringer, fx et-strengs-anlæg, er det muligt at aftale en reduktion af kravet til returtemperatur.

Se Fjernvarme Horsens’ tekniske bestemmelser, afsnit 11.2.

Tabel og motivationsgraf indsættes

Brug beregneren til at få en idé om din motivationstarif.

Fremløbstemperatur (°C) 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63
Forventet returtemperatur (°C) 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36
 
Fremløbstemperatur (°C) 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50
Forventet returtemperatur (°C) 36 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 40 40

motivationsgraf