Hovedkort 02

Konverteringsområderne

Fjernvarmeplanen for Horsens rummer en række områder, der skal skifte naturgas eller olie ud med fjernvarme. For dem gælder særlige vilkår.

Der er bl.a. mulighed for at opnå en rabat på tilslutningsgebyret.

Læs mere på fanebladet om fjernvarmeplanen.