skilt og roser

Om Fjernvarme Horsens

Fjernvarme Horsens forsyner store dele af Horsens by og omegn med miljøvenlig, stabil og prisfornuftig fjernvarme.

Fjernvarmen er på forkant med teknologi og miljø og er en vigtig del af Danmarks grønne omstilling.

Vi producerer hovedsageligt varmen på lokalt affald, suppleret med overskudsvarme, el (varmepumper og elkedel), biomasse og en smule naturgas. Nye teknologier tages i brug, efterhånden som de modnes.

Fjernvarme Horsens har på få år næsten tredoblet sin størrelse og er nu Danmarks største forbrugerejede fjernvarmeselskab.

I 2024 forventer vi at nå flere end 24.000 andelshavere.