Afgiftsspecifikation

Afgiftsspecifikation til erhvervskunder er gældende fra 1.7.2016 til 30.06.2017

november 2017

Afgiftsspecifikation for finansåret 2014/15 2015/16 2016/17
Varmesalg 262.489 MWh
Affaldsvarmeafgift (affald) - kulafgift på momsangivelsen 69,40 68,40 54,70 kr./MWh
Gasafgift 57,00 48,30 62,90 kr./MWh
CO2-afgift (omfattet af CO2-kvoteordningen) 29,50 34,70 32,50 kr./MWh
CO2-afgift (ikke omfattet af CO2-kvoteordningen) 4,00 5,10 6,40 kr./MWh
Sum 160 157 156

Forudsætninger:

  • Oplysningerne afgives i henhold til gasafgiftslovens §12, stk. 8, kulafgiftslovens §9, stk. 9, samt C02-afgiftslovens §10, stk. 4
  • C02-afgiften er opgjort aconto for 1. halvår 2017 og skal verificeres før den er endelig, jf. C02-afgiftslovens §5, stk. 2. Verifikationen sker i marts.
  • Fjernvarme Horsens er ikke ansvarlig for, hvorvidt den enkelte varmekunde opfylder betingelser for at opnå godtgørelse af afgifter på varmeforbrug, jf. energiafgiftslovgivningen samt SKATs praksis.