Betjening af varmemåler

Kamstrup Multical 603

Betjening og fejlsøgning

 1. Aktiver midterste knap til displayet viser "MWh" = det samlede energiforbrug gennem målerens levetid
 2. Aktiver højre knap til displayet viser "M3" = den samlede vandgennemstrømning gennem målerens levetid
 3. Aktiver højre knap til displayet viser "h" = det samlede antal timer måleren har været i drift
 4. Aktiver højre knap til displayet viser "t1" = den faktiske fremløbstemperatur på fjernvarmevandet
 5. Aktiver højre knap til displayet viser "t2" = den faktiske returløbstemperatur på fjernvarmevandet
 6. Aktiver højre knap til displayet viser "t1-t2" = den faktiske differenstemperatur på fjernvarmevandet
 7. Aktiver højre knap til displayet viser "l/h" = den faktiske gennemstrømning af fjernvarmevand målt i liter pr. time.

Ved manglende varme

 1. Er der strøm til varmestyringen (Danfoss ECL)? Hvis ikke, kontrolleres elstik og sikringer. Hvis der er strøm, men ikke lys i varmestyringen, skal du kontakte din VVS'er.
 2. Er der strøm til cirkulationspumpen? Hvis der ikke er lys i pumpen, skal du kontakte din VVS'er.
 3. Indstil varmemåleren som ovenstående pkt. 7 og aflæs gennemstrømningen. Hvis værdien er nul eller meget lille, skal snavssamleren renses. Tjek herefter gennemstrømningen igen.
 4. Hvis der fortsat er ingen eller lille gennemstrømning, skal du kontakte Fjernvarme Horsens.

Ved manglende varmt vand

 1. Åbn en varmtvandshane og lad den løbe.
 2. Indstil varmemåleren som ovenstående pkt. 7 og aflæs gennemstrømningen. Hvis værdien er nul eller meget lille, skal snavssamleren renses. Tjek herefter gennemstrømningen igen.
 3. Hvis der fortsat er ingen eller lille gennemstrømning, skal du kontake Fjernvarme Horsens.