Flere spørgsmål og svar

Finder du ikke svar, er du velkommen til at kontakte Fjernvarme Horsens.

Hvornår trådte motivationstariffen i kraft?

Motivationstariffen trådte i kraft med virkning fra d. 1. juli 2022. Det betyder, at tariffen første gang afregnes ved årsopgørelsen for varmeåret 2022/23, eller hvis du fraflytter i løbet af varmeåret.

Nye forbrugere, som er tilsluttet efter 1. juli 2022 til og med 30. juni 2023 er fredet ift. motivationstariffen. Det skal give gruppen en fair chance for at få indreguleret fjernvarmeanlægget tilfredsstillende uden økonomiske konsekvenser. Gruppen vil derfor ikke få beregnet motivationstarif, hverken tillæg eller fradrag, på årsopgørelsen for varmeåret 2022-23.

Hvad med et-strengs-anlæg?

For anlæg med særlige, tekniske udfordringer, fx et-strengs-anlæg, er det muligt at aftale en reduktion af kravet til returtemperatur. Se Fjernvarme Horsens’ tekniske bestemmelser, afsnit 11.2.

En fair varmeregning

Motivationstariffen skal sikre en mere fair varmeafregning.

Mange andre varmeværker anvender allerede en tilsvarende afregningsmodel.

Tariffen har vist sig at være en effektiv metode til at få en bedre udnyttelse af fjernvarmen og er samtidig en fair måde at afregne fjernvarmen på, fordi de øgede udgifter i højere grad betales af dem med den mindst effektive varmeudnyttelse.

Er motivationstariffen en straf?

Ikke kun. Forbrugerne får med motivationstariffen mulighed for at påvirke deres varmeregning i begge retninger.

Tidligere kunne man kun risikere en straf, hvis man afkølede fjernvarmevandet dårligt, men motivationstariffen går begge veje.

Hvis man har en dårlig udnyttelse af den modtagne fjernvarme, hvilket kan ses på en for høj returtemperatur, skal man betale et tillæg pr. forbrugt megawatt-time.

Men hvis man har en god udnyttelse af den modtagne fjernvarme, hvilket kan ses på en lav returtemperatur, får man et fradrag pr. forbrugt megawatt-time.

Det vil således oftest kunne svare sig at gøre noget ved eventuelle problemer med fjernvarmeudnyttelsen.

Hvem bliver berørt af motivationstariffen?

Motivationstariffen er indskrevet i takstbladet og gælder for alle vores varmekunder.

For anlæg med særlige, tekniske udfordringer, fx et-strengs-anlæg, er det muligt at aftale en reduktion af kravet til returtemperatur. Se Fjernvarme Horsens’ tekniske bestemmelser, afsnit 11.2.