Affaldsleverandører

Kraftvarmeværket fyrer bl.a. med affald, som vi aftager forskellige steder fra. Der er tale om industrielt affald. Vi aftager altså ikke husholdningsaffald. I dette afsnit er der information til vores affaldsleverandører.

Se også her »

Priser affald - udenfor Horsens Kommune

Ved affald uden for Horsens Kommune, kontakt da

Svend Vase, 6114 0155, slv@fjho.dk.


Priser affald - genereret i Horsens Kommune

Horsens Kommunes hjemmeside findes priserne for at komme af med affald genereret i Horsens Kommune.


Spørgsmål vedr. affaldsfakturaer

Kontakt til bogholderi:

Er der spørgsmål omkring fremsendte eller modtagne fakturaer bedes man kontakte bogholder Jane Nielsen, 3085 1360, jni@fjho.dk.