Afregningsmodel

Fjernvarme Horsens har en afregningsmodel, der giver mulighed for at spare ekstra på varmeregningen.

Afregningscirkel

I simple træk går modellen ud på, at det faste effektbidrag, i modsætning til tidligere, ikke kun afhænger af boligarealet, men også af forbruget. De faste bidrag kan højst udgøre 70% af forbruget. Ordningen gælder boliger med et areal på højst 400 m2.

Her kommer den detaljerede forklaring:

Fjernvarmeregningen består af tre dele: Et såkaldt effektbidrag, som dækker værkets udgifter til at kunne levere den ønskede effekt til forbrugerne. Det beregnes med udgangspunkt i boligarealet. Hertil kommer et abonnementsbidrag som er ens for alle. Det dækker administration og målerdrift. Forbrugsbidraget er variabelt og afhænger af varmeforbruget.

I en gængs afregningsmodel kan et lille varmeforbrug i forhold til boligarealet gøre effektbidraget uforholdsmæssigt stort i forhold til forbrugsbidraget. Specielt nyere boliger med god isolering og et stort areal påvirkes af dette forhold.

I en gængs afregningsmodel er effektbidraget oftest udelukkende afhængigt af boligarealet og forbruget har ingen indflydelse på de faste bidrag.

I Fjernvarme Horsens' afregningsmodel er effektbidraget også udregnet efter boligarealet, men det kan højst udgøre 70% af beløbet til forbrugsbidrag. De to dele hænger sammen, så hvis forbrugsdelen falder, følger den faste del med ned.

Det tilgodeser et lavt forbrug ift. boligarealet. På den måde anspores forbrugerne til at spare på energien, fx ved at skrue ned eller energirenovere.

Ved et normalt eller højt forbrug ift. boligarealet vil effektbidraget være mindre end 70% af forbrugsbidraget, hvorfor effektbidraget ikke vil falde. Regningen vil være den samme, som hvis 70%-modellen ikke blev anvendt.

Regningen kan dog aldrig blive mindre end de faste bidrag, altså effektbidrag og abonnementsbidrag.