Årsrapporter

Klik på det aktuelle link, og dokumentet åbner i PDF-format


Anlægssaldo

Jf. vedtægternes afsnit 5.3.1-5.3.3 er der ved evt. udtrædelse af selskabet behov for at kende den udtrædendes andel af anlægssaldoen. Anlægssaldoen opgøres ud fra den senest indsendte priseftervisning; aktuelt for regnskabsåret 2020 anmeldt den 15. september 2021. Anlægssaldoen, som er gældende indtil næste anmeldelse af priseftervisningen, er opgjort til 326 kr./m2 ekskl. moms.