Hamlet Protein

Overskudsvarmeanlæg

Sammen med Hamlet Protein A/S har vi opført et overskudsvarmeanlæg

Siden 2019 har Fjernvarme Horsens oparbejdet nok overskudsvarme fra Hamlet Proteins produktion af specialfoder til landbrugssektoren til at kunne forsyne 3.300 husstande, og i takt med, at fjernvarmenettet i Horsens bliver udbygget de kommende år og Hamlet Protein øger produktionen, kan mere end 5.000 husstande få varmen fra den lokale virksomhed.