Flis

Statusrapport for Bæredygtig Biomasse

Brancheaftalen for bæredygtig biomasse fra december 2014, indgået af Dansk Fjernvarme og Dansk Energi, trådte i kraft 1. august 2016. Aftalen omfatter værker, der anvender flis og træpiller, og som er større end 20 MW. Indholdet i aftalen er sidenhen ophøjet til lov.