Danmarks nye store anlæg til overskudsvarme indviet

Onsdag den 18. december 2019 blev der skrevet energihistorie i Horsens. Det skete, da Fjernvarme Horsens og HAMLET PROTEIN A/S i fællesskab indviede Danmarks største anlæg til overskudsvarme i nyere tid.

Åbningen havde samlet mange indbudte og interesserede på Meteorvej 8 i det sydlige Horsens, hvor anlægget er blevet opført i løbet af 2019. Det nye anlæg er på mange måder banebrydende – bl.a. er det Danmarks hidtil største varmepumpeanlæg med stempelmaskiner, og samtidig er anlægget med til at indvarsle en endnu mere grøn fremtid for varmekunderne i Horsens.

Blandt de fremmødte var der stor tilfredshed med samarbejdet og de perspektiver, det åbner:

- Sådan et projekt kræver ekspertise, mod og vilje. Her har HAMLET PROTEIN og Fjernvarme Horsens virkelig leveret. Nu mangler vi bare, at Christiansborg får kigget på fleksible løsninger på det her område, sagde Horsens’ borgmester Peter Sørensen, og formanden for Fjernvarme Horsens Carsten Schrøder kunne supplere:

- Dette anlæg er en teknologisk landvinding. Udnyttelse af overskudsvarme fra industri og erhverv er en særdeles vigtig brik i den grønne omstilling, som ikke må tabes på gulvet, og i Horsens er vi med Hamlet-projektet i forreste række. Det kan vi godt være stolte af.

Medlem af Folketingets skatteudvalg Malte Larsen (S) roste parterne for at ”sætte præcis den dagsorden, vi ønsker os” og tilføjede:

- Vi vil gerne, at der kan anvendes mere overskudsvarme, men der er også et statsregnskab, der skal gå op. Det er vi nødt til at se på.

CEO i HAMLET PROTEIN Erik Visser takkede for et godt samarbejde undervejs:

- Der har været mange broer at krydse, men selvom det ikke altid har været lige let, er det lykkedes. Det her er et vidnesbyrd om, hvad vi kan, når vi samarbejder, sagde han.

Direktør for Dansk Fjernvarme Kim Mortensen roste det nye anlæg, og så frem mod 2030 og organisationens seneste udspil ”CO2-neutral fjernvarme i 2030”:

- Fjernvarmen er en logisk del af planen om en massiv CO2-reduktion i 2030. Det er en stor udfordring, men vi kan levere en stor del af målsætningen. Det kræver dog, at netop overskudsvarme kommer meget mere i spil. Hele spørgsmålet om afgifter og den såkaldte falske overskudsvarme skal på bordet igen, så vi kan finde en brugbar model, sagde han.

Det nye anlæg skal forsyne ca. 3.300 husstande i Horsens med overskydende varme fra HAMLET PROTEINs produktion af specialfoder til landbrugssektoren, og i takt med, at fjernvarmenettet i Horsens bliver udbygget de kommende år og HAMLET PROTEIN øger produktionen, kan mere end 5.000 husstande få varmen fra den lokale virksomhed.

Samtidig sparer HAMLET PROTEIN en stor mængde vand i sin produktion, fordi procesvandet kan genbruges. Det nye anlæg betyder også, at Fjernvarme Horsens får brug for mindre biomasse i fremtiden.


Borgmester Peter Sørensen indvier anlægget med et tryk på en iPad, holdt af projektleder fra Fjernvarme Horsens Torben Hansen. Bag dem ses fra venstre mod højre: folketingsmedlem Malte Larsen, CEO i Hamlet Protein Erik Visser, operativ chef i Hamlet Protein Stig Petersen (skjult), direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen, formand for Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Carsten Schrøder og direktør i Fjernvarme Horsens Christian Niederbockstruck. Foto: Per Bille


Otte store stempelvarmepumper er rygraden i systemet. De kan samlet levere 12 MW. Foto: Per Bille


Mange havde fundet vej til indvielsen. Foto: Per Bille

Faktaboks

Det nye varmepumpeanlæg rummer en røggasskrubber, der kondenserer vanddampen fra den procesluft, der opstår fra Hamlet Proteins produktion. Ved kondenseringen opfanges en stor del af den varme, der er i procesluften.

Dette kondensat kan Hamlet Protein genanvende i produktionen, men det skal afkøles først. Det sker på Fjernvarme Horsens’ del af anlægget, hvor overskudsvarmen via varmevekslere og varmepumper overføres til fjernvarmesystemet, så den kan komme fjernvarmekunderne til gavn.

Herefter kan Hamlet Protein rense det afkølede kondensat og genanvende vandet som procesvand.