Fjho HKV Domicil

Kraftvarmeværket

Vores kraftvarmeværk ligger på Endelavevej i Horsens. Der fyres med affald og naturgas. Til venstre ses affaldsforbrændingsanlægget med tilkørselsramper. Til højre ses akkumuleringstanken, som kan rumme 8 mio. liter vand. I midten ses administrationsbygning og i baggrunden ses biomasseværket under opførelse. Det blev sat i drift i 2017.

Kraftvarmeværket blev bygget i årene 1990-1992. Værket blev sat i drift april 1992, og var dengang ejet og en del af kraftværksselskabet Skærbækværket. Skærbækværket var en af de 6 jyske og fynske kraftværksselskaber, der var med i samarbejdsorganisationen Elsam.

I 1998 omorganiserede Elsam sig og skilte transmissionsnettet fra og selskabet Eltra blev stiftet. Dette er i dag firmaet Energinet.dk.

Alle 6 kraftværksselskaber blev i 2000 lagt sammen til firmaet Elsam A/S. I 2003 ændrede firmaet navn til Elsam Kraft A/S. Ved omorganisering i 2006, blev Elsam, Energi E2 fusionerede med DONG, senere kaldet DONG Energy og nu Ørsted.

Værket blev i 2013 sat til salg og salget blev en realitet d. 1. januar 2014, hvor de to varmeværker Horsens Varmeværk og Dagnæs-Bækkelund Varmeværk i Horsens købte kraftvarmeværket af DONG.