Biomassevaerk

Biomasseværk

På Endelavevej bag ved kraftvarmeværket har vi opført et biomasseværk.

Værket leverer varme til bl.a. de mange nye forbrugere, som er kommet til i de seneste år, i forbindelse med fjernvarmeplanens udvidelse af fjernvarmeområderne i Horsens og omegn.

Værkets to kedellinjer kan producere 30 MW, når det er i fuld drift. Der fyres med certificeret biomasse, men ikke med halm og træpiller.

Værket blev taget i drift i november 2017 og producerer varme til ca. 5.000 husstande - men kun i vinterhalvåret. Resten af året kan varmebehovet klares med affaldsforbrænding.