Hamlet Protein

Overskudsvarme fra HAMLET PROTEIN

Overskudsvarme fra HAMLET PROTEIN giver fjernvarme til 3.300 husstande i Horsens. Danmarks hidtil største varmepumpeanlæg er klar til drift inden udgangen af 2019.

Overskudsvarmen fra HAMLET PROTEIN A/S’ fabrik i Horsens kommer nu byens fjernvarmekunder til gode. Fjernvarme Horsens og HAMLET PROTEIN har indgået en aftale om at udnytte overskudsvarmen, som allerede fra første år vil være i størrelsesordenen 70.000 MWh.
Det svarer til forbruget for ca. 3.300 husstande, og i takt med, at fjernvarmenettet i Horsens bliver udbygget de kommende år, kan mængden stige, så endnu flere lokale familier får glæde af overskudsvarmen fra HAMLET PROTEIN A/S.

-Miljømæssigt er der flere gevinster. Det nye anlæg samler store vandmængder op fra den rensede procesluft hos HAMLET PROTEIN A/S. Dette vand kan genanvendes i produktionen, hvilket igen betyder, at virksomheden skal bruge betydeligt mindre vand fra vandværket. Den overskudsvarme, som i dag ikke bliver brugt, kommer samtidig fjernvarmeforbrugerne til gode, og der skal bruges væsentligt mindre energi hos Fjernvarme Horsens til selv at producere varme, siger Søren Munch, der er adm. direktør hos HAMLET PROTEIN.

-Med HAMLET PROTEINS specialproteiner fremmer vi sundhed, trivsel og vækst i unge produktionsdyr. Men produkternes unikke egenskaber er ikke nok for vores kunder. Et sikkert og gennemkontrolleret produkt, produceret i en cirkulær økonomisk tankegang uden spild, er andre afgørende faktorer. Ved at bruge vores overskudsvarme fuldender vi den perfekte cirkel, hvor dyrets sundhed og vækst går hånd i hånd med sikkerhed og miljø. Vi er stolte af denne løsning og ser frem til at få den i produktion, siger Søren Munch.

Den nye aftale repræsenterer en nytænkning i at udnytte virksomheders overskudsvarme, og samtidig lever den op til fjernvarmens krav om at tænke langsigtet.
Netop langsigtede investeringer og solide aftaler er nødvendige inden for fjernvarme, og aftalen er til fordel for begge parter – og for miljøet.

Aftalen indebærer, at Fjernvarme Horsens i løbet af 2019 opfører Danmarks hidtil største varmepumpeanlæg ved virksomheden på Saturnvej i det sydlige Horsens. Anlægget får en maksimal effekt på 12 MW, og Fjernvarme Horsens skal stå for den daglige drift.
Det er der en klar fordel i, siger direktør Christian Niederbockstruck, Fjernvarme Horsens:

-Vi får lettere ved at styre den daglige drift, så det spiller sammen med vores øvrige produktionsanlæg. Det giver os mulighed for at levere den optimale varmeforsyning til alle vores kunder, og fortsat levere stabil og billig varme, pointerer han og tilføjer, at uden det store fjernvarmeprojekt i Horsens i disse år var det nye samarbejde ikke blevet en realitet:

-Netop fordi der kommer flere og flere lokale husstande på fjernvarmen i disse år, hænger hele projektet sammen økonomisk, siger Christian Niederbockstruck.

En forudsætning for at udnytte overskudsvarmen er også, at de statslige afgifter bliver lavere. Fordi overskudsvarmen primært stammer fra en autotermisk rensningsproces, som sker uden at tilføre ekstra energi, kan afgifterne reduceres.

-Som business case er dette samarbejde mellem et forsyningsselskab og en privat virksomhed et perfekt eksempel på at udnytte ressourcerne optimalt, så både miljøet, virksomheden og den almindelige dansker får glæde af det. Vi glæder os til at komme i gang, og forhåbentlig kan dette projekt inspirere til andre og lignende projekter i fremtiden, siger Søren Munch, HAMLET PROTEIN.

FAKTA:

Det nye varmepumpeanlæg rummer en røggasskrubber, der kondenserer vanddampen fra den procesluft, der opstår fra HAMLET PROTEINS produktion. Ved kondenseringen opfanges en stor del af den varme, der er i procesluften.

Dette kondensat kan HAMLET PROTEIN genanvende i produktionen, men det skal afkøles først. Det sørger Fjernvarme Horsens via en varmeveksler og en varmepumpe, og den afkølede varme sendes ud til fjernvarmekunderne.

Herefter kan HAMLET PROTEIN rense det afkølede kondensat og genanvende vandet som procesvand.