Horsens And Friends

Sponsorpolitik

Fjernvarme Horsens har en sponsorpolitik, som er vedtaget af selskabets bestyrelser. Politikken betyder, at vi har kun har ét sponsorat, nemlig til Horsens & Friends. Baggrunden kan man læse her.

Fjernvarme Horsens er en fjernvarmeforsyningskoncern med en stærk lokal forankring.

Fjernvarme spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling, og vi ser os selv som en vigtig del af Horsens - en kommune med høje grønne ambitioner. Vi deler kommunens stærke ønske om at skabe gode rammer for nuværende og kommende borgere og erhvervsliv.

Fjernvarme Horsens koncernen består af Fjernvarme Horsens A.m.b.a. og Fjernvarme Horsens A/S, hvorfor forskellige forhold gør sig gældende:

Fjernvarme Horsens A.m.b.a. indgår ikke sponsoraftaler.

Fjernvarme Horsens A.m.b.a. er 100 % forbrugerejet og reguleres af myndighederne efter hvile-i-sig-selv-princippet. Mulighederne for sponsering er i hvile-i-sig-selv-virksomheder begrænsede og afhænger af lovgrundlag og praksis og er som udgangspunkt ikke til stede.

Da Fjernvarme Horsens A.m.b.a. desuden ikke har kommercielle aktiviteter, indgås ikke sponsoraftaler.

Fjernvarme Horsens A/S har valgt at sponsorere Horsens & Friends A/S.

Driftsselskabet Fjernvarme Horsens A/S har kommercielle aktiviteter, primært i form af salg af elektricitet fra kraftvarmeproduktionen og salg af procesvarme til industrikunder. Derfor er der i begrænset omfang mulighed for sponsorater.

A/S'et er en selvstændig (afgrænset) enhed, hvis kommercielle aktiviteter er værdiskabende for andelshaverne i A.m.b.a.'et. Sponsoraftaler, indgået af A/S'et, kan fremme denne værdiskabelse og anses derfor som gavnlig, både for A/S'ets forretningsformål og andelshavernes interesser.

Sponsorater, indgået af Fjernvarme Horsens, skal understrege og fastholde vores stærke, lokale forankring. Det vil sige, at et sponsorat skal gå til lokale formål. Fjernvarme Horsens har derfor valgt at være sponsor og aktionær i Horsens & Friends A/S.

Goder og fordele, som tilfalder aktionærer og sponsorer via engagementet, går udelukkende til selskabets forbrugere og personale, ikke til ledelse og bestyrelser.