Ordinær generalforsamling 2023

Der afholdtes ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

mandag d. 23. oktober 2023, kl. 19:00-21:00
på Scandic Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Forudgående tilmelding er iflg. vedtægterne obligatorisk.
Tilmeldingsfristen var mandag den 16. oktober. Tilmelding er ikke længere mulig.

Referat findes her »


Endelig DAGSORDEN ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport
  4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen (ingen forslag)
  6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere (ingen indkomne forslag)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor
  10. Eventuelt.

Forslag fra andelshavere eller varmeaftagere (der jf. vedtægternes punkt 6.8 er stemmeberettigede), som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget skriftligt hos bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport, endelig dagsorden og forslag vil være tilgængelige for eftersyn på Fjernvarme Horsens’ kontor og på denne hjemmeside senest mandag den 16. oktober 2023.

Ønsker man at overdrage sin(e) stemme(r), skal man udfylde en stemmefuldmagt, som skal medbringes på generalforsamlingen. Hvis man ikke møder fysisk frem, men overdrager sin(e) stemme(r), er tilmelding ikke nødvendig.

Tilmelding kan, hvis linket ovenfor ikke kan anvendes, ske ved at kontakte administrationen på 7562 7233 i åbningstiden. TILMELDING ER IKKE LÆNGERE MULIG.

Jens Glavind
Formand

Christian Niederbockstruck
Direktør

Dokumenter til download: