Ordinær generalforsamling 2020

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 19:00-20:30
på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

 

ENDELIG DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
  4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
  6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor.
  10. Eventuelt.