Skorsten

Miljødeklaration

Energikilder og drivhusgasemissioner

Nedenstående værdier fremgår også af årsopgørelsen, hvoraf man kan se, af hvilke energikilder Fjernvarme Horsens producerer varmen og de deraf følgende emissioner.

Gældende for varmeåret 2020/2021:

Kilder %
Affald 24,1
Biomasse 40,8
Overskudsvarme 19,2
Elektricitet 4,3
Naturgas 11,4
Gasolie 0,2

Drivhusgasemissioner - levering til forbrug inklusive nettab

Emissioner til luft Fjernvarme pr. Gj Fjernvarme pr. KWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) 18,1 kg/Gj 65,2 g/Kwh
CH4 (Metan - drivhusgas) 6,2 g/Gj 22,2 mg/KWh
N2O (Lattergas - drivhusgas) 2,1 g/Gj 7,7 mg/KWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter) 18,9 kg/Gj 68,1 g/KWh

Tallene er beregnet ud fra brancheorganisationen Dansk Fjernvarmes standard, som kan læses på nedenstående link.