Fjernvarmedeklaration

Energikilder og drivhusgasemissioner

Nedenstående værdier fremgår også af årsopgørelsen, hvoraf man kan se, af hvilke energikilder Fjernvarme Horsens producerer varmen og de deraf følgende emissioner, ligesom man kan se andelen af vedvarende energi og CO2-udledningen sammenlignet med alternative energikilder.

Produktionsandel på vedvarende energi Rangering, CO2-udledning
gældende for senest opgjorte varmeår sammenlignet med alternative energikilder
75% = Højere CO2-udledning end et naturgasfyr
= Mindre CO2-udledning end et naturgasfyr
= Mindre CO2-udledning end en luft til vand-varmepumpe

Gældende for tre senest opgjorte varmeår:

*Omgivelsesvarme = varme optaget fra omgivelserne af varmepumper

Drivhusgasemissioner - levering til forbrug inklusive nettab - varmeåret 2022-2023

Emissioner til luft Fjernvarme pr. Gj Fjernvarme pr. kWh
CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) 17,9 kg/Gj 64,3 g/kWh
CH4 (Metan - drivhusgas) 6,8 g/Gj 24,3 mg/kWh
N2O (Lattergas - drivhusgas) 1,8 g/Gj 6,3 mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter) 18,6 kg/Gj 66,8 g/kWh

Tallene er beregnet ud fra brancheorganisationen Dansk Fjernvarmes standard, som kan læses på nedenstående link.