Skorsten

Miljødeklaration

Branchestandard for beregning af brændselssammensætning og drivhusgasemissioner

På regninger og årsopgørelse kan man se, af hvilke brændsler Fjernvarme Horsens producerer varmen og de deraf følgende emissioner. Tallene er beregnet ud fra brancheorganisationen Dansk Fjernvarmes standard, som kan læses på nedenstående link.