HKV

Anlæg og bygninger

Fjernvarme Horsens har anlæg mange steder i Horsens og omegn. Sådan sikrer vi en stabil og sikker varmeforsyning.

Billedet viser vores kraftvarmeværk på havnen, mens vi opførte vores administrationsbygning i 2016. Bagved har vi bygget et biomasseværk.