HKV Horsens Forside

Affaldsleverandører

Fjernvarme Horsens' kraftvarmeværk omdanner primært affald til energi. Her findes information til affaldsleverandører og kunder.

På denne del af hjemmesiden findes mange af de informationer man som affaldsleverandør og kunder har brug for.

Skulle der være yderligere spørgsmål som ikke bliver besvaret via hjemmesiden, kontakt da endelig kraftvarmeværket på 7566 6080.

Åbningstider for aflevering af affald:
Mandag-fredag: 7-18
Lørdag: 7-14

Sikkerhed ved aflæsning af affald

Miljø og sikkerhed ved arbejde på kraftvarmeværket prioriteres højt. Det gælder både for egne og for eksterne medarbejdere.

Vi arbejder løbende på, at forbedre både de miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold på virksomheden.

I affaldsfolderen kan du læse nærmere omkring de arbejdsmiljø og sikkerhed samt praktiske forhold, der er ved aflæsning af affald på kraftvarmeværket i Horsens.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i en given situation, skal du altid kontakte en af de ansatte ved kraftvarmeværket.

Affaldsfolder - Kraftvarmeværket


Håndaflæsning

Biler, der kommer til kraftvarmeværket, skal kunne aflæsse automatisk.

Af sikkerhedsmæssige hensyn og risiko for nedstyrtning i affaldsgraven, er det ikke muligt at håndaflæsse affald på kraftvarmeværket.

Fortrolige papirer modtages ikke. Der henvises til firmaer, som kan håndtere dette.


Affaldsaflevering

Via miljøgodkendelsen udstedet af Miljøstyrelsen, er kraftvarmeværket godkendt til at modtage mange former for affald.

Der er dog noget affald, anlægget ikke er godkendt til at modtage.

Se under modtageregler, hvad anlægget er godkendt til at må modtage og brænde. Er du i tvivl kontakt: Affaldsansvarlig Svend Vase, mobil 6114 0155 eller slv@fjho.dk.


Modtageregler og ordensreglement for affaldsaflevering

Hvilke typer affald må kraftvarmeværket modtage?


Affald, privat og erhverv

På Horsens kommunes hjemmeside kan der findes mere information omkring affaldshåndtering for både private og erhverv.


Miljøgodkendelse

Kraftvarmeværket fik sin nyeste miljøgodkendelse i december 2010. På det tidspunkt var værket ejet af DONG Energy. Miljøgodkendelsen er stadig gældende efter ejerskiftet d. 1/1 2014.