Forbrugerpriser 2022

Dette takstblad er anmeldt til Forsyningstilsynet den 15. december 2021. Priserne er gældende fra 1. januar 2022-31. december 2022.

Årlige bidrag ekskl. moms inkl. moms
Forbrugsbidrag: 437,00 546,25 kr./MWh
Abonnementsbidrag: 560,00 700,00 kr./år
Effektbidrag: 0-400 m2 BBR-areal 20,70 25,875 kr./m2/år
401-4.000 m2/år BBR-areal 18,40 23,00 kr./m2/år
over 4.000 m2 BBR-areal 17,30 21,625 kr./m2/år
Gebyrer m. v.
Manglende afkøling*: 7,50 9,38 kr.
Rykkerskrivelse 100,00 kr.
Inkassomeddelelse 100,00 kr.
Lukkebesøg 375,00 kr.
Genåbning indenfor normal åbningstid 375,00 468,75 kr.
Fogedforretning, udkørende 330,00 kr.
Selvaflæsningskort, rykker 65,00 kr.
Flytteopgørelse 65,00 81,25 kr.
Udskrift af regningskopi 35,00 kr.
*) Tillæg til MWh-prisen på ovenstående beløb x antal graders manglende afkøling x forbrugte MWh

Ved flytteopgørelser udbetales/opkræves slutbeløb under kr. 25,00 ikke af hensyn til de administrative omkostninger.

Begrænsning af den maximale andel af faste omkostninger til boliger op til 400 m2

De faste bidrag (effektbidrag og abonnementsbidrag) kan højst udgøre 70% af forbrugsbidraget. Dog kan den samlede opkrævning ikke blive mindre end de faste bidrag alene. Denne ordning gælder alene boliger op til 400 m2 BBR-areal.

Betalingsbetingelser

Både det faste bidrag og forbrugsbidraget opkræves i 4 lige store acontorater efter budgetteret forbrug og opgøres efter udgangen af juni måned, på basis af forbrugt varme i henhold til måleraflæsning.

Årsopgørelsen forfalder sammen med rate 1. Overstiger eventuel tilbagebetaling rate 1, kan det overskydende beløb udbetales via PBS eller via kontooverførsel.

Seneste rettidige betalingsdato fremgår af PBS/faktura.

Erhvervsejendomme og andre større ejendomme

For erhvervsejendomme og andre større ejendomme, hvor der ved tilslutning er særlige fordele for fjernvarmesystemet, kan der indgås individuelle prisaftaler omkring effektbidraget.

Generelt

I øvrigt henvises til fjernvarmeværkets vedtægter, almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering samt tekniske leveringsbestemmelser.

Anmeldelse

Dette takstblad er anmeldt til Forsyningstilsynet den 17. december 2021.