E-forsyning

Gennemgang af funktioner og visninger. Hvilke oplysninger kan du finde i E-forsyning?

Menupunkterne i E-forsyning. Åbn ved at klikke på den blå bjælke. Klik på illustrationerne for at se dem i stort format. Illustrationerne tager udgangspunkt i app-versionen, som har samme funktionalitet som web-versionen.

Login
 1. Find app'en i Appstore eller Google Play
 2. Vælg Fjernvarme Horsens fra listen
 3. Acceptér cookies
 4. Log på med forbrugernummer eller e-mail
 5. Login findes på dokumenter fra Fjernvarme Horsens - tjek fx i netbank eller eBoks.
Forbruger → Infobokse
 • Budget: Ligger forbruget over eller under det forventede budget?
 • Temperatur: Ligger returtemperaturen, som bestemmer motivationstariffen, som den skal?
 • Den tredje boks viser aktuelle meddelelser.
 • Nøglesymbolet øverst til venstre åbner menuen.
Forbruger → Mit forbrug → Forbrug på årsbasis
 • Vælg år.
 • Se om forbruget ligger over eller under det forventede.
 • Det forventede forbrug udregnes bl.a. ved hjælp af graddage og ift. det opvarmede areal.
 • Peg på et år for at se præcise værdier.
 • Vælg Volumen i stedet for Energi og se vandgennemstrømningen.
 • Download forbrugsdata ved at klikke på pilesymbolet.
Forbruger → Mit forbrug → Måneds- og dagsforbrug

Måneds- og dagsforbrug

 • Vælg måned eller dato
 • Se de enkelte dage i en måned
 • Peg på en måned eller en dato for at se præcise værdier
 • Vælg Volumen i stedet for Energi og se vandgennemstrømningen
Forbruger → Mit forbrug → Temperatur
 • Vælg år, måned eller dato.
 • Se fremløbstemperatur, returløbstemperatur og forventet returtemperatur.
 • Peg på kurven for at se præcise værdier
 • Hold øje med returtemperaturen.
 • Den skal ligge på eller under den forventede returtemperatur.
 • Ellers risikerer du at skulle betale motivationstarif.
 • Husk, at motivationstariffen beregnes som et gennemsnit af hele året.
Forbruger → Mine dokumenter
 • Se alle dokumenter fra Fjernvarme Horsens.
 • Bl.a. budgetter og årsopgørelser.
Forbruger → Mine oplysninger
 • Se og ret oplysninger om dit kundeforhold til Fjernvarme Horsens.
 • Tilmeld dig e-Boks
Forbruger → Beregnet varmeregnskab
 • Prognose over dit varmeregnskab fra varmeårets start til dags dato.
 • Øverst ses perioden. Der kan være flere linjer, hvis prisen på fjernvarme har ændret sig i varmeårets løb.
 • Prognosen vurderer ud fra varmeårets allerede forbrugte fjernvarme og andre statistiske oplysninger, hvad forbruget bliver i resten af varmeåret.
 • Motivationstariflinjerne viser om returtemperaturen har været højere eller lavere end den forventede. Tillæg/fradrag er 1% pr. grad returtemperaturen er over/under det forventede.
 • Samlet varmeforbrug er summen af forbrugt og forventet varme i hele varmeåret plus motivationstillægget fra varmeårets start til dags dato.
  Motivationstariffen beregnes først ved varmeårets slutning som et gennemsnit over hele varmeåret. Tallet er kun baseret på de kendte temperaturer, og hvis de ændrer sig i resten af varmeåret, vil den endelige motivationstarif også ændre sig.
 • Fastbidrag bolig er en tom linje, der anvendes til ander kundetyper.
 • Effektbidrag er det faste årlige bidrag baseret på ejendommens BBR-areal.
 • Abonnementsbidrag dækker bl.a. dækker måleradministration.
 • Rabat af faste bidrag (70%-reglen) viser, om forbruget er lavt ift. arealet, hvilket kan udløse rabat.
 • Nederst ses årsresultatet. Det er ikke endeligt og baseret på de tilgængelige værdier og en prognose.
Forbruger → Kontakt
 • Fjernvarme Horsens' kontaktoplysninger
Forbrugsalarmer
 • Indstil måden, du modtager alarmer om forbrug og temperatur.