Tilmelding til digital post

Tilmeld dig digital post via e-Boks. Det gør det nemmere for dig og nemmere for dit fjernvarmeselskab.

  • Opdatering: Pr. 1. februar 2022 er det et krav, at forbrugerne er tilmeldt e-Boks, undtaget dog personer, som er fritaget for digital kommunikation.

Når du vælger at få posten i e-Boks, vil du fremover modtage breve fra os digitalt. For eksempel

  • Årsopgørelse og varmebudget
  • Information om, hvordan du tilgår dine forbrugeroplysninger
  • Information om dig fjernvarmeanlæg - fx ved for høj returtemperatur

Sådan gør du

Du kan aktivere din e-Boks på to forskellige måder, alt efter dit kundeforhold hos os.

Bemærk:

  • Hvis opkrævningsadressen og forsyningsadressen ikke er den samme, skal du bruge metode 2.
  • Hvis opkrævningsadresse og forsyningsadressen er den samme, kan du selv vælge metode.

Metode 1:

Tilmelding via E-forsyning: Du skal bruge dit forbrugernummer og din pinkode. Dem finder du på velkomstbrevet, årsopgørelsen, budget eller faktura. De står øverst til højre. Log ind på E-forsyning her: eforsyning.dk/horsens. Når du har logget dig på, vil du blive bedt om at aktivere e-Boks.
OBS: Vi har i april 2020 ændret visse forbrugernumre, så du skal benytte koden på de senest modtagne skrivelser.

Metode 2

Tilmelding via nedenstående formular: Det kræver, at du har modtaget et brev fra os med en to-delt kode, fx 123456-123456. Brug den i nedenstående formular. Derefter indtastes CPR- eller CVR-nummer og du kan afgive samtykke til, at vi må sende din post digitalt via e-Boks.

Vi håber, du tager godt i mod den digitale post. Det er nemmere for dig og for os, og så sparer vi også papir og porto og gør dermed noget godt for miljøet. Tak for hjælpen.