Flyttekasser

Flyttemeddelelse

Nedenstående bedes venligst udfyldt af fraflytter eller anden relevant person.

Bemærk: Hvis man fraflytter skal man ikke afmelde en eventuel Betalingsserviceaftale før efter flytteopgørelsen er afregnet, da både udbetaling af eventuelle tilgodehavender samt evt. slutopkrævning kører automatisk over Betalingsservice på forfaldsdatoen.

Varslerne for meddelelse af ændringer i ejer- og lejerforhold fremgår af værkets almindelige bestemmelser, afsnit 2.16 og 2.17.