Afkoling

Afkøling

Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes tilbage til varmeværket, jo bedre har man udnyttet den varme, der er i fjernvarmevandet.

Klik her for at beregne din afkøling!

Det er vigtigt, at dit anlæg afkøler vandet tilstrækkeligt. Sker det ikke, kan varmeværket pålægge dig et ekstra gebyr. Når vi opgør din afkøling sker det altid som et årsgennemsnit. Hvis du selv aflæser din måler får du et øjebliksbillede og det er ikke retvisende. Brug linket til beregneren ovenfor og brug tal fra en længere periode, helst et helt år, fx taget fra din årsopgørelse - så får du et mere retvisende resultat. Du kan læse mere i vores tekniske bestemmelser, afsnit 11.2 og se gebyret på vores takstblad.

For at fjernvarmenettet kan drives så effektivt som muligt, er det vigtigt, at der er en stor temperaturforskel på det fjernvarmevand, som ejendommen modtager, og det som sendes retur. Temperaturforskellen kaldes for ”afkøling”, og fjernvarmefolk taler om, hvor meget varme der "aftages".

Prøv engang at føle på bunden af en radiator der er åben. Bunden skal være kold eller lunken, så er afkølingen sandsynligvis god.

Hvis fjernvarmevandet ikke afkøles tilstrækkeligt, sker gennemstrømningen nemlig alt for hurtigt. Det medfører, at varmeværket enten skal sende en større mængde fjernvarmevand i cirkulation eller hæve temperaturen. Det medfører et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og økonomien.

I vinterperioden (november-marts) bør det være muligt at opnå en afkøling på mindst 30 grader.

I sommerperioden vil afkølingen være svingende, afhængig af varmebehovet.

Hvad kan du selv gøre?

  • Lukke ned for sommerventilen - især hvis du har et etstrenget anlæg.
  • Undgå gulvvarme med fjernvarme - hvis du har et etstrenget anlæg. Ellers tager du varmen fra den næste lejlighed i opgangen - eller det næste rum i villaen
  • Reparere defekte reguleringsventiler
  • Justere lufttryk (fortryk på ekspansionsbeholderen) og vandtryk på anlægget
  • Rense snavsede hedeflader på anlægget (lettest at opdage om vinteren)
  • Installere termostater og termostatventiler på radiatorerne - hvis de mangler
  • Tænde for alle radiatorer i det samme rum, og indstille termostaterne ens
  • Opsætte flere eller større radiatorer
  • Vedligeholde anlægget generelt