Afkoling

Returtemperaturens betydning

Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes tilbage til varmeværket, jo bedre har man udnyttet den varme, der er i fjernvarmevandet.

Det er vigtigt, at dit anlæg trækker så meget af varmeenergien ud af fjernvarmevandet som muligt, når det passerer gennem boligen. Det giver den bedste udnyttelse af den producerede varme. Fjernvarmevandets returtemperatur skal være så lav som muligt og må ikke overstige de grænseværdier, som er fastlagt på vores takstblad og som står i forhold til den temperatur, som fjernvarmevandet har, når det kommer ind i boligen. Er returtemperaturen for høj, pålægger varmeværket dig et ekstra gebyr, men hvis den er lavere end det forventede, slipper du billigere i varme.

Når vi opgør din returtemperatur sker det altid som et årsgennemsnit. Hvis du selv aflæser din måler får du et øjebliksbillede og det er ikke retvisende. Derfor er bedre at se på app'en E-Forsyning, hvor de forskellige målinger kan ses over længere perioder.

Vores motivationstarif belønner dig, hvis du udnytter fjernvarmen godt, men giver dig et tilllæg på dit varmeforbrug, hvis din returtemperatur er for høj.

Du kan læse mere i vores tekniske bestemmelser, afsnit 11.2 og se gebyret på vores takstblad.

For at fjernvarmenettet kan drives så effektivt som muligt, er det vigtigt, at der er en stor temperaturforskel på det fjernvarmevand, som ejendommen modtager, og det som sendes retur. Temperaturforskellen kaldes for "afkøling", og fjernvarmefolk taler om, hvor meget varme der "aftages".

Prøv engang at føle på bunden af en radiator der er åben. Bunden skal være kold eller lunken, så er afkølingen sandsynligvis god.

Hvis fjernvarmevandet ikke afkøles tilstrækkeligt, sker gennemstrømningen nemlig alt for hurtigt. Det medfører, at varmeværket enten skal sende en større mængde fjernvarmevand i cirkulation eller hæve temperaturen. Det medfører et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og økonomien. Det skyldes oftest dårligt indregulerede anlæg eller uhensigtsmæssige forbrugsmønstre.

Det betyder, at der skal produceres mere varme end nødvendigt, hvorved produktions- og distributionsanlæg belastes unødigt. Det skaber øgede udgifter, som rammer hele andelsfælleskabet. En bedre varmeudnyttelse vil derfor betyde en lavere varmeregning for alle.

Hvad kan du selv gøre, evt. med hjælp fra din VVS'er?

 • Brug app'en E-Forsyning
 • Kontakt din VVS'er, hvis du er i tvivl
 • Lukke ned for sommerventilen - især hvis du har et etstrenget anlæg
 • Undgå gulvvarme med fjernvarme - hvis du har et etstrenget anlæg. Ellers tager du varmen fra den næste lejlighed i opgangen - eller det næste rum i villaen
 • Reparere defekte reguleringsventiler
 • Justere lufttryk (fortryk på ekspansionsbeholderen) og vandtryk på anlægget
 • Rense snavsede hedeflader på anlægget (lettest at opdage om vinteren)
 • Installere termostater og termostatventiler på radiatorerne - hvis de mangler
 • Tænde for alle radiatorer i det samme rum, og indstille termostaterne ens
 • Opsætte flere eller større radiatorer
 • Vedligeholde anlægget generelt