Co2reduktion

Miljø

Fjernvarme er godt for miljøet. Man kan anvende ny teknologi og udfase fossile brændsler og dermed sænke udledningen af drivhusgasser.

Illustrationen øverst viser, at et standardhus kan reducere sin CO2-udledning med hele 85% ved at skifte fra naturgas til fjernvarme. Eksemplet er taget fra vores fjernvarmeplan og tager udgangspunkt i økonomien for projektet og gælder derfor kun for et hus, der ligger i et af konverteringsområderne.

I Danmark er det samlede energiforbrug ikke steget, selvom der har været vækst i den danske økonomi. Årsagen til at energiforbruget ikke er steget, er den stigende udbredelse af fjernvarme, specielt efter 1990.

Fjernvarmeproduktionen er steget med 42% siden 1990. I samme periode er CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen reduceret med 23%. Det skyldes primært ændret brug af brændsler og optimeret varmeproduktion. Udviklingen afspejler sig i, at CO2-udledningen fra produktion af fjernvarme i forhold til produceret varmemængde er faldet med 46%.

Denne udvikling har betydet, at Danmark har sænket sin CO2-udledning med 26% siden 1990, selvom øgede emissioner fra specielt transport har trukket i den modsatte retning. Fjernvarme er et bæredygtigt forsyningssystem, som også i fremtiden vil være en af de væsentligste måder, hvorpå Danmark kan sænke sin CO2-udledning og opnå de politiske fastlagte emissionsmål.