Fjernvarme Horsens fastholder positiv udvikling

Prisen på fjernvarme er igen faldet - og der tilsluttes nye forbrugere i stadigt stigende tempo

10. oktober 2018

Udrulningen af fjernvarmeplanen forløber planmæssigt, økonomi og budgetter holder og fjernvarmeprisen får endnu et nyk nedad.

I lighed med sidste år er det således den positive tendens, der tegner billedet af Fjernvarme Horsens-koncernen.

Det viser årsregnskaberne for koncernens to selskaber, moderselskabet Fjernvarme Horsens A.m.b.a. og datterselskabet Fjernvarme Horsens A/S, som står for den daglige drift, som netop er blevet godkendt i de to selskabsbestyrelser.

- Vi fastholder den positive udvikling og kan igen i år være meget tilfredse med resultaterne, både økonomisk og driftsmæssigt, siger Lars Goldschmidt, bestyrelsesformand i Fjernvarme Horsens A/S.

- Vi driver virksomhed efter hvile-i-sig-selv-princippet, så vi skal helst ramme et årsresultat, hvor udgifter og indtægter udligner hinanden. Vi har omsat for omkring en kvart mia. kr. med et plus på indtægtssiden på 2 mio. kr. i forhold til budgettet. Det er kun 0,8% fra målet, hvilket er ganske imponerende, når man ser på vores høje aktivitetsniveau og store selskabsmæssige forandringer. Det skyldes en stabil drift og nogle robuste budgetter, siger han.

Blandt de mange aktiviteter fremhæver Lars Goldschmidt udrulningen af fjernvarmeplanen som den største bedrift og konstaterer med tilfredshed, at tingene fortsat går helt efter planen. Som en del af planen tog man omkring nytår den første blok i det nye biomasseværk i brug.

- Der er meget travlt, og uden vores dedikerede medarbejdere kunne det hele ikke lade sig gøre, siger formanden, som uddeler ubetinget ros til medarbejderne for en imponerende arbejdsindsats.

Prisfald for tredje år i træk

Fjernvarmepriserne holder – ja, de er faktisk sat ned med hhv. 2 og 7 pct. pr. 1. juli i år. Det vil sige, at de aftaler, som blev indgået i 2015, da byens daværende to varmeværker fusionerede til det nuværende Fjernvarme Horsens, er blevet overholdt til sidste punktum. Siden 2014 er prisen i byens tidligere varmeværker faldet med hhv. 16 og 45 pct.

- De tal, synes vi, taler for sig selv, siger formand Lars Goldschmidt og uddyber:

- Olie- og naturgaspriserne er gennem den seneste tid steget støt og på den baggrund er det særlig positivt, at fjernvarmen fortsat formår et prisfald, siger han.

Endelig nævner formanden, at den afregningsmodel, som indførtes sidste år med det formål at give incitament til at spare på energien, virker efter hensigten. Det viser mange af de årsopgørelser, som netop er udsendt til de enkelte forbrugere.

Opbakning til fjernvarmen

Fra de områder, der er omfattet af fjernvarmeplanen, mærker fjernvarmen stor opbakning. Direktør Christian Niederbockstruck oplyser, at tilmeldinger, underskrevne kontrakter og positive tilbagemeldinger strømmer ind hos selskabet.

- Samlet set har vi ca. 70 pct. tilmeldinger, og det på trods af, at udrulningen i flere områder endnu ikke er påbegyndt. Det tager vi som en stor tillidserklæring fra borgerne og som et sikkert tegn på, at folk glæder sig til at få fjernvarme, siger han og fortsætter:

- I de første, nu afsluttede, områder, opnåede vi en tilslutning på over 80% inden for det første år, siger Christian Niederbockstruck.

Fjernvarmen etableres i denne tid bl.a. i Stensballe, Torsvang, Sydbyen og Egebjerg, og alle steder kan selskabet melde om planmæssig fremdrift.

- Det er meget tilfredsstillende, og vi er glade for, at vi allerede nu leverer fjernvarme til flere end 2.000 nye forbrugere, slutter Christian Niederbockstruck.

40.000 borgere på fjernvarmen

Formanden for Fjernvarme Horsens A.m.b.a., Niels Karl Grønlund, glæder sig på andelshavernes vegne ligeledes over udviklingen.

- Fjernvarmeplanen føjer potentielt over 10.000 forbrugere til de 8.500, vi havde i forvejen. Men en "forbruger" repræsenterer jo en bolig, som ofte har flere beboere, så det er faktisk langt over 40.000 borgere, der har fjernvarme, når planen er rullet helt ud, forklarer A.m.b.a.-formanden.

- Det er mange mennesker, og vi har et stort ansvar over for dem, siger han og uddyber:

- Vi er et andelsselskab og jo flere andelshavere vi er, des bedre. Vi har stabil økonomi og drift, og udviklingen gør vores selskab stærkere og mere robust, konkluderer Niels Karl Grønlund.

Regnskaberne for 2017/18 vil blive gennemgået, når Hotel Opus mandag 22. oktober danner ramme om den årlige generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Den begynder kl. 19:00, men der indledes dog allerede kl. 18:00 med et informationsmøde, hvor alle nuværende andelshavere er inviteret.

Her vil direktør Christian Niederbockstruck fortælle om selskabets rolle i den lokale, grønne omstilling.

Fjernvarme Horsens er derefter vært ved et let traktement. Tilmelding er derfor nødvendig og den sker via selskabets hjemmeside.

På dagsordenen ved årets generalforsamling er bl.a. et forslag om mindre ændringer af vedtægterne, der har gennemgået en modernisering og harmonisering. Det kan man læse mere om på Fjernvarme Horsens’ hjemmeside.