Forbrugeroplysninger
18. november 2022 (opdateret 12. december 2022)

Vi udsender besked om forbrugsoplysninger

Fyringssæsonen er startet og derfor skal Fjernvarme Horsens jævnligt udsende besked til sine forbrugere med oplysninger om varmeforbruget.

Udsendelsen af besked til samtlige vores forbrugere med oplysninger om varmeforbruget er påbegyndt. Det sker primært via email, men også SMS, e-Boks og papirpost.

Beskederne vil komme ca. en gang om måneden i hele fyringssæsonen (7 gange om året).

Vi udsender fra branchens fælles IT-værktøj, som har domænet forsyningsservice.dk – det er beklageligvis ikke muligt at sætte fjernvarmehorsens.dk på som afsender på de udsendte emails.

Mailen kommer derfor fra no_reply@forsyningsservice.dk og rummer et unikt link til eforsyning.dk.

Hvis man ikke ønsker at klikke på linket, kan man selv logge på E-forsyning - se nedenfor. Her kan man under Mine Dokumenter finde det brev, som mailen linker til.

E-forsyning

Oplysningerne om fjernvarmeforbruget findes på den gratis service E-forsyning, som alle vores forbrugere kraftigt opfordres til at benytte sig af. Bogholderiet meddeler at pinkoden og login findes flg. steder: Velkomstbrevet, budget, årsopgørelse og skrivelse om betalingsservice/e-Boks/Sikkermail.

Digital kommunikation

Det er et krav i Fjernvarme Horsens' leveringsbestemmelser, afsnit 1.7, at man er tilmeldt digital kommunikation og holder sin e-mail og mobilnummer opdateret, så vi kan kommunikere billigst og nemmest med vores andelshavere. Vi opfordrer derfor alle vores forbrugere til at holde denne kommunikationsvej åben. Har man offentlig fritagelse for digital kommunikation er man dog ikke forpligtet og vil modtage informantionen via brev.

  • Ændring af forbrugeroplysninger, fx ændring af mobilnummer, sker via E-forsyning.
  • Tilmelding til e-Boks kan ske her.

Baggrund

I henhold til EU-reglerne er Fjernvarme Horsens forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf.

BEK nr. 734 af 23/05/2022 – Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. §15.

Varmeværket skal 7 gange årligt i fyringssæsonen udsende information om varmeforbruget.