Fire mio. kr. tilbage til fjernvarmekunder

Mild vinter betyder et lavere varmeforbrug – det får mange af forbrugerne glæde af nu.

Fjernvarmekunderne i Horsens kan se frem til at få i alt fire mio. kr. tilbage i nærmeste fremtid. Det skyldes den milde vinter, som har betydet et generelt lavere varmeforbrug.

Set under ét har de ca. 8.200 fjernvarmekunder i Horsens brugt fem pct. mindre varme, og pengene skal nu retur til forbrugerne.
Det hører dog med, at der kan være ganske store individuelle forskelle, oplyser direktør i Fjernvarme Horsens A.m.b.a., Christian Niederbockstruck:

"Nogle har et lavt forbrug, andre et højere. Derfor skal vi betale 8,7 mio. kr. tilbage, men sender samtidig ekstra opkrævninger ud på 4,7 mio. kr., så forbrugerne samlet set får fire mio. kr. tilbage," oplyser han.

Fjernvarmepriserne i Horsens er i øvrigt stabile og priserne de kommende år følger den aftale, der blev indgået, da byens to fjernvarmeværker fusionerede i maj 2015. Derfor vil kunderne fra det tidligere Horsens Varmeværk have samme varmepris i 2016/17, mens kunderne fra det tidligere Dagnæs-Bækkelund Varmeværk får et prisfald på 4,3 pct.
De kommende to år falder prisen i begge områder gradvist, så den fra 2018/19 er den samme i hele forsyningsområdet – fuldstændig som aftalt og lovet for knapt halvandet år siden.

Samtlige fjernvarmekunder har i øvrigt allerede haft stor økonomisk fordel af fusionen, understreger direktøren for Fjernvarme Horsens:

"Over de seneste to år er varmeregningen faldet med ca. 13 pct. i det gamle Horsens Varmeværk-område og med ca. 27 pct. i Dagnæs-Bækkelund. Det skyldes bl.a. stordriftsfordele i forbindelse med fusionen samt en række effektiviseringer i den daglige drift og på kraftvarmeværket," siger Christian Niederbockstruck.

Blandt effektiviseringerne kan nævnes, at det samlede ledningstab i hele byen nu er reduceret til 15 pct. Bl.a. er der gjort en stor indsats med at implementere et intelligent hydraulisk og termodynamisk modelleringssystem, som styrer tryk og temperatur på ledningsnettet.

"15 pct. er et ganske flot tal, når man ser på byens geografi samt alderen på ledningsnettet," siger Christian Niederbockstruck.

Rent praktisk vil tilbagebetalingen foregå ved, at pengene bliver modregnet i den første eller de kommende aconto-opkrævninger.
Årsopgørelsen bliver sendt ud i indeværende uge. Den første aconto-rate i begge områder forfalder den 5. september, og resten af året falder de i november, februar og maj.

Årsopgørelsen kan allerede nu ses på værkets hjemmeside under selvbetjening, hvor man kan logge ind via sit forbrugernummer og webkode.