Lettere at spare på varmeregningen

Fjernvarme Horsens præsenterer ny afregningsmodel, der gør det mere attraktivt at spare på varmen.

Mange boligforeninger og private boligejere har i disse år fokus på at spare på energien. Der bygges lavenergiboliger og foretages energiforbedringer i alle boligtyper, og mange vil gerne spare på energien i hverdagen. Denne indsats skal også kunne ses tydeligere på fjernvarmeregningen, mener Fjernvarme Horsens, som derfor introducerer en ny afregningsmodel for fjernvarme.

"Siden fjernvarmeplanen blev godkendt, har vi arbejdet på at finde en afregningsmodel, som i højere grad tilgodeser energibesparende tiltag," siger bestyrelsesformand i Fjernvarme Horsens A/S, Lars Goldschmidt, og uddyber: "Der er nu fundet en god og retfærdig model, som er ens for alle fjernvarmeforbrugere, nye som gamle, og uanset boligform.”

Modellen træder i kraft allerede med det nye regnskabsår den 1. juli. 2017.

Loft over det faste bidrag

Varmeregningen består af en fast del, som afhænger af boligarealet, og en variabel del, som afhænger af varmeforbruget. I den nuværende model betyder det, at hvis man har et lille varmeforbrug i forhold til boligarealet, kan den faste del blive uforholdsmæssig stor i forhold til forbrugsdelen. Specielt nyere boliger med god isolering og et stort areal påvirkes af dette forhold.

Med den nye afregningsmodel kan den faste del af regningen højst udgøre 70 pct. af den variable del. Den samlede regning kan dog ikke blive mindre end de faste udgifter.

”Det betyder, at boliger under 400 kvm med et lavt energiforbrug i forhold til størrelsen, får en mindre varmeregning. Hvis boligens energiforbrug er normalt eller højt, vil man ikke opleve prisfald, men omvendt giver den nye model heller ikke prisstigninger,” siger direktør i Fjernvarme Horsens A/S, Christian Niederbockstruck.

Modellen tilgodeser således alle bolig- og hustyper op til 400 kvm. Større bebyggelser har i forvejen en lavere kvadratmetersats, og det bliver der ikke ændret på.

"Den nye model tager udgangspunkt i den enkelte fjernvarmemåler. Den gælder for alle, uanset om man er eksisterende eller ny fjernvarmeforbruger, boligforening, lejer eller boligejer - alle, som gør en indsats for at spare på energien, belønnes," slutter Christian Niederbockstruck.

Fjernvarme Horsens' hjemmeside har en online-beregner, hvor man kan få et bud på, hvordan de nye priser vil se ud og en nærmere beskrivelse af afregningsmodellen. Beregneren findes her: www.fjernvarmehorsens.dk/beregner