Fjernvarme Horsens afleverer et flot regnskab i det første år efter fusionen

Den lave fjernvarmepris holder og Fjernvarme Horsens står godt rustet til at levere billigere og grønnere varme

Økonomien i de to selskaber i Fjernvarme Horsens-koncernen er solid, og fjernvarmen står dermed godt rustet til at investere i fremtiden - til gavn for både nuværende og kommende forbrugere.

Årsregnskaberne for de to selskaber – moderselskabet Fjernvarme Horsens A.m.b.a. samt datterselskabet Fjernvarme Horsens A/S, der håndterer den daglige drift – er netop blevet godkendt i de to bestyrelser, og det første hele regnskabsår efter fusionen i 2015 er forløbet særdeles tilfredsstillende.

Driften har det seneste år oversteget forventningerne med 7,6 mio. kr. Det positive resultat hænger primært sammen med en optimering af varmeproduktionen og en effektivisering af driften i forbindelse med vækst og konsolidering. Samtidig har fjernvarmen været begunstiget af faldende energipriser.

Bag det fine resultat ligger en målrettet indsats med et skarpt fokus, siger formanden for Fjernvarme Horsens A/S, Lars Goldschmidt:

"Vi har formået at holde fokus på de værdiskabende faktorer og at effektivisere. Samtidig har medarbejderne ydet en fremragende indsats og har i dén grad bidraget til at køre selskabet godt i stilling, så vi er klar til de store opgaver, der venter i fremtiden," siger han.

Fjernvarmepriserne i Horsens er i øvrigt stabile, og de kommende år følger priserne den aftale, der blev indgået ved fusionen mellem byens to fjernvarmeværker i maj 2015.

Det betyder, at kunderne fra det tidligere Horsens Varmeværk har samme varmepris i denne sæson, mens kunderne fra det tidligere Dagnæs-Bækkelund Varmeværk får et prisfald på 4,3 pct.

De næste to år falder priserne i begge områder gradvist, så prisen fra 2018/19 bliver den samme i hele forsyningsområdet – fuldstændig som aftalt og lovet i foråret 2015.

Det samlede fald i varmeprisen over de seneste to år er ganske markant – prisen er således faldet med ca. 13 pct. i det gamle Horsens Varmeværk-område og med ca. 27 pct. i Dagnæs-Bækkelund.

Også formanden i moderselskabet, Fjernvarme Horsens A.m.b.a., er tilfreds med resultatet:

"I forbindelse med fusionen lovede vi vores andelshavere stabile og lave varmepriser – og det holder vi; samtidig med at vi er rustet til at investere i fremtiden til gavn for både nuværende og kommende forbrugere," siger Niels Karl Grønlund.

Regnskaberne vil blive gennemgået ved generalforsamlingen den 24. oktober på Hotel Opus i Horsens. Som noget nyt inviterer fjernvarmen i år alle nuværende andelshavere til et informationsmøde før selve generalforsamlingen.

Her vil teknisk direktør i Horsens Kommune, Tom Heron, fortælle om kommunens strategiske energiplan og baggrunden for kommunens ønske om at udbygge fjernvarmen. Desuden fortæller direktør for Fjernvarme Horsens, Christian Niederbockstruck, om hvordan den store fjernvarmeplan skal eksekveres og hvad det betyder for de nuværende andelshavere.

Informationsmødet begynder kl. 18, og efterfølgende serveres et let traktement. Selve generalforsamlingen begynder kl. 19.45.