penge
27. september 2022

Vinterpakkens fjernvarmedel får ikke betydning for Fjernvarme Horsens’ kunder

Et flertal i Folketinget vedtog fredag d. 23. september 2022 den såkaldte Vinterpakke, som skal hjælpe forbrugere og erhvervsliv med at imødegå de stigende energiregninger.

Pakken rummer bl.a. en henstandsordning for fjernvarmekunder, som i visse tilfælde får mulighed for at udskyde betalingen af stigningen på varmeregningen, baseret på et prisloft.

Da fjernvarmeprisen i Horsens er for lav til at opfylde ordningens krav, får fjernvarmekunder i Fjernvarme Horsens’ forsyningsområde ikke mulighed for at indefryse dele af varmeregningen.

Den politiske aftaletekst lyder: ”Udgangspunktet for loftet for fjernvarmeprisen vil være prisen i januar 2022 for de ti dyreste fjernvarmeselskaber, jf. Forsyningstilsynets prisstatistik januar 2022, og derved et loft på 1,44 kr. pr. kWh. For fjernvarme sættes indefrysningsloftet ift. forbrugerprisen inkl. afgifter, tariffer og moms mv.”

Iflg. Dansk Fjernvarme er beregningerne baseret på det såkaldte standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh, da de fleste fjernvarmeselskaber benytter en afregning, som består af faste bidrag, baseret på boligareal, og forbrugsbidrag, baseret på energiforbrug.

Gennemsnitsprisen for et standardhus i de ti dyreste fjernvarmeselskaber i landet er beregnet til 26.000 kr. som divideres med 18,1 MWh hvilket giver en pris pr. MWh 1.440 kr., svarende til 1,44 kr. pr. kWh. Denne pris udgør herefter prisloftet. Fjernvarmeselskabets samlede, budgetterede varmepris for et standardhus skal altså overstige 26.000 kr. om året, før ordningen kan benyttes.

Benytter man samme udregningsmetode på Fjernvarme Horsens’ priser, når man frem til en årlig pris for et standardhus på 15.902 kr., svarende til 0,88 kr. pr. kWh, hvilket er langt under prisloftet for ordningen.

Det bliver derfor ikke muligt for Fjernvarme Horsens’ kunder at benytte sig af ordningen, heller ikke selvom ejendommens samlede varmeforbrug overstiger en pris på 26.000 kr.