Prisudvikling
31. januar 2022

Fortsat pres på energimarkedet giver højere fjernvarmepriser

Fjernvarme Horsens varsler højere priser pr. 1. maj 2022.

På grund af forholdene på energimarkedet har Fjernvarme Horsens opdateret budgettet for 2022.

Resultatet viser et behov for at hæve varmeprisen med 14% fra 1. maj 2022.

For et standardhus svarer det til en stigning på 162,60 kr. pr. måned.

Fakta - varsling af prisstigninger:

 • Den samlede prisregulering svarer til 14% ift. prisen pr. januar 2022.
 • Den månedlige varmeregning for et standardhus stiger med 162,60 kr.
 • For en standardlejlighed stiger den månedlige varmeregning med 126,30 kr.
 • Forbrugsbidraget (Megawatt-time-prisen) hæves fra 546,25 kr. pr. MWh til 622,50 kr. pr. MWh
 • Effektbidraget for ejendomme indtil 400 m2 hæves fra 25,88 kr./m2/år til 29,50 kr./m2/år.
 • Abonnementsbidraget hæves fra 700 kr./år til 800 kr./år
 • Beløbene er inkl. moms
 • Taksterne for tilslutning og diverse administrative gebyrer forbliver uændrede.
 • Standardhuset er på 130 m2 og har et årligt forbrug til opvarmning og varmt brugsvand på 18,1 MWh.
 • Standardlejligheden er på 75 m2 og har et årligt forbrug på 15 MWh.
 • Standardboligerne er en målestok som benyttes af energibranchen og Forsyningstilsynet til at sammenligne priser ved forskellige opvarmningsformer.
 • Fjernvarme Horsens drives efter hvile i sig selv-princippet, hvilket betyder, at evt. underskud og overskud løbende skal afspejle sig i priserne.
 • Fjernvarmen skal sælges til såkaldt kostægte priser. Dvs. at prisen ikke må være højere end udgifterne til at producere og distribuere fjernvarmen.
 • Priser, regnskaber og budgetter anmeldes løbende til Forsyningstilsynet.