Pris 2022

Fortsat pres på energimarkedet giver højere fjernvarmepriser

Fjernvarme Horsens varsler højere priser pr. 1. maj 2022.

Fjernvarmeregningen stiger 162 kr. om måneden for et standardhus.

Det svarer til en stigning på 14% i forhold til prisen pr. 1. januar 2022, hvor den seneste prisændring blev gennemført som konsekvens af de stærkt stigende energipriser på det internationale energimarked.

De markante prisstigninger på energimarkedet skyldes mindre gasleverancer og manglende el fra vand- og vindkraft, samt uafklarede, geopolitiske forhold, f.eks. omkring Rusland.

Desværre er situationen langtfra normaliseret og markederne er fortsat præget af usikkerhed, hvilket fører til høje og ustabile priser.

Derfor er Fjernvarme Horsens, i lighed med mange andre fjernvarmeselskaber i Danmark, nødsaget til at regulere priserne igen.

Samlet set ligger prisudviklingen på el, CO2-kvoter og naturgas over forudsætningerne i budgettet, som blev udarbejdet før krisen for alvor satte ind. Dertil kommer nyligt opgjorte tal for 2021, hvor især december måned gav et stort underskud.

I en sådan situation er der ikke andet at gøre end at hæve priserne, da varmeforsyningen drives efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at indtægter og udgifter skal balancere.

Det er udelukkende priserne på elektricitet, CO2-kvoter og naturgas der nødvendiggør en yderligere justering af priserne. Biomasse og den biogene del af affaldet er ikke påvirket af de usædvanlige forhold, hvilket gør at de aktuelle priser på gas og el ikke slår fuldt igennem hos Fjernvarme Horsens, sammenlignet med selskaber og individuelle boliger, som kun kan benytte gas eller el.

Reguleringen træder i kraft pr. 1. maj 2022.

Fakta:

 • Den samlede prisregulering svarer til 14% ift. prisen pr. januar 2022.
 • Den månedlige varmeregning for et standardhus stiger med 162,60 kr.
 • For en standardlejlighed stiger den månedlige varmeregning med 126,30 kr.
 • Forbrugsbidraget (Megawatt-time-prisen) hæves fra 546,25 kr. pr. MWh til 622,50 kr. pr. MWh
 • Effektbidraget for ejendomme indtil 400 m2 hæves fra 25,88 kr./m2/år til 29,50 kr./m2/år.
 • Abonnementsbidraget hæves fra 700 kr./år til 800 kr./år
 • Beløbene er inkl. moms
 • Taksterne for tilslutning og diverse administrative gebyrer forbliver uændrede.
 • Standardhuset er på 130 m2 og har et årligt forbrug til opvarmning og varmt brugsvand på 18,1 MWh.
 • Standardlejligheden er på 75 m2 og har et årligt forbrug på 15 MWh.
 • Standardboligerne er en målestok som benyttes af energibranchen og Forsyningstilsynet til at sammenligne priser ved forskellige opvarmningsformer.
 • Fjernvarme Horsens drives efter hvile i sig selv-princippet, hvilket betyder, at evt. underskud og overskud løbende skal afspejle sig i priserne.
 • Fjernvarmen skal sælges til såkaldt kostægte priser. Dvs. at prisen ikke må være højere end udgifterne til at producere og distribuere fjernvarmen.
 • Priser, regnskaber og budgetter anmeldes løbende til Forsyningstilsynet.