Forbrugeroplysninger
4. november 2021 (opdatering 1. marts 2022)

EU-regler kræver digital kommunikation

Fjernvarme Horsens ændrer sine bestemmelser, så der nu bl.a. kræves tilmelding til e-Boks.

Opdatering 1. marts 2022:

Vi har påbegyndt udsendelsen af besked til samtlige vores forbrugere med oplysninger om, hvor de kan se deres forbrug.
Beskederne vil komme en gang om måneden i hele fyringssæsonen (7 gange om året).
Vi udsender fra branchens fælles IT-værktøj, som har domænet forsyningsservice.dk – det er beklageligvis ikke muligt at sætte fjernvarmehorsens.dk på som afsender.

Mailen kommer derfor fra no_reply@forsyningsservice.dk og rummer et unikt link til eforsyning.dk.

I henhold til EU-reglerne er Fjernvarme Horsens forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf. BEK nr. 2251 af 29. december 2020 – Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Varmeværket skal 7 gange årligt i fyringssæsonen udsende information om hvordan forbrugerne tilgår forbrugsoplysninger.

Dette betyder, at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugere på billigst mulige måde.

Derfor ønsker Fjernvarme Horsens at kunne benytte sig af digital kommunikation i form af e-mail og SMS.

Selskabets almindelige bestemmelser tilføjes et punkt 1.7. vedr. digital kommunikation med forbrugerne. Af punktet vil det bl.a. fremgå at:

  • KUNDEN er, medmindre KUNDEN er undtaget for krav om digital kommunikation, forpligtet til at sikre, at SELSKABET under hele aftaleforløbet er underrettet om en gyldig mailadresse og et gyldigt mobilnummer til al nødvendig kommunikation mellem SELSKABET og KUNDEN.
  • KUNDEN er forpligtet til straks at ajourføre mailadresse og telefonnummer overfor SELSKABET eller SELSKABETS repræsentant, såfremt disse ændres.
  • KUNDEN er forpligtet til at tilslutte sig SELSKABETS digitale postudbyder. I Fjernvarme Horsens’ tilfælde benyttes e-Boks.
  • KUNDEN er forpligtet til at gøre SELSKABET opmærksom på, hvis KUNDEN er undtaget for digital kommunikation.

Oplysningerne om fjernvarmeforbruget findes på den gratis service E-forsyning, som alle vores forbrugere kraftigt opfordres til at benytte sig af. Bogholderiet meddeler at pinkoden og login findes flg. steder: Velkomstbrevet, budget, årsopgørelse og skrivelse om betalingsservice/e-Boks/Sikkermail.

  • Ændring af forbrugeroplysninger, fx ændring af mobilnummer, sker via E-forsyning.
  • Tilmelding til e-Boks kan ske her.

Ændringerne implementeres gradvist med fuld effekt pr. 1. februar 2022.