E Forsyning 2024
18. juni 2024 (opdateret 5. juli)

Årsopgørelsen er på vej!

Det nye varmeår startede 1. juli.

Varmeåret afsluttedes pr. 30. juni 2024, og der er indsamlet data til brug for årsopgørelser, som forventes udsendt senest medio juli.

Årsopgørelsen findes på E-forsyning under "Mine dokumenter".

Du kan endnu ikke se dine oplysninger om det nye varmeår på E-forsyning, men det forventes snarest at blive muligt.