Fjernvarmerør

Erhvervskunder kan komme hurtigere på fjernvarmen

Fjernvarme Horsens har, i samråd med Horsens Kommune, besluttet at sætte ekstra fart på udrulningen af fjernvarme til erhvervsområderne i Horsens Kommune. I første omgang fokuseres på erhvervsvirksomheder i de områder, hvor der allerede er etableret ledningsnet til fjernvarme.

Horsens Kommune og Fjernvarme Horsens imødekommer erhvervslivet

Både Horsens Kommune og Fjernvarme Horsens ønsker at understøtte den grønne omstilling og imødekomme virksomhedernes stigende efterspørgsel efter fjernvarme pga. af stærkt stigende gaspriser. Derfor retter kommunen og varmeværket i et fælles brev direkte henvendelse til virksomheder uden fjernvarme i de områder, hvor fjernvarmenettet allerede er etableret og det derfor er muligt at blive tilkoblet hurtigt.

Energiforsyning er helt afgørende for at drive virksomhed, og et udfald i energiforsyningen vil ramme hårdt. Stigende energipriser er allerede nu en udfordring, som på sigt kan koste både vækst og arbejdspladser. Både Horsens Kommune og Fjernvarme Horsens oplever på den baggrund et stort ønske blandt lokale virksomheder om at konvertere deres energiforsyning til mere forsyningsstabile energiformer, som samtidig helst skal være grønne og bæredygtige.

Direkte kanal til varmeværket

Fjernvarme Horsens har oprettet en særlig e-mail-konto, som interesserede erhvervskunder kan benytte som en direkte kanal til varmeværket. Kontoen overvåges af udvalgte projektmedarbejdere, som er specialister i erhvervskundernes specielle behov og ønsker, hvilket sikrer hurtig og relevant rådgivning.

Tekniske krav skal afklares

Erhvervsvirksomheder har som regel mere komplicerede installationer og et større varmebehov end eksempelvis et enfamilieshus eller en lejlighed. Det betyder, at en virksomhedsejendom kan belaste fjernvarmenettet forholdsvis mere, og derfor er det særlig vigtigt, at ejendommens installationer er i orden, så fjernvarmen kan udnyttes effektivt.

Før tilslutning af en erhvervsejendom foretager Fjernvarme Horsens derfor en vurdering af, om ejendommens installationer kan overholde de krav, som stilles i varmeværkets almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, så ejendommen kan modtage og udnytte fjernvarme på tilfredsstillende vis. Det kan også blive nødvendigt med en rapport fra en kvalificeret energirådgiver som dokumentation for, at ejendommen kan overholde kravene for en effektiv udnyttelse af fjernvarmen.

Det forventes, at mange virksomheder ønsker at tilslutte sig, og derfor beder Fjernvarme Horsens om tålmodighed, og lover, at alle henvendelser bliver besvaret efter tur og hurtigst muligt.

Støtteordninger

Der findes en række ordninger og puljer, som kan være med til at understøtte virksomheders konvertering til fjernvarme. Business Horsens står i denne forbindelse klar med råd og vejledning om, hvilke puljer der konkret kan understøtte virksomhederne på vejen mod en mindre afhængighed af naturgas og et mindre klimaaftryk.