domicil

Fjernvarme Horsens redegør for udslip af ammoniakvand

Natten mellem lørdag og søndag slap en mængde ammoniakopløsning ud fra en tank på Fjernvarme Horsens’ anlæg på Endelavevej og løb ud i Horsens Fjord. Fjernvarme Horsens har nu kortlagt forløbet og sendt en redegørelse til Miljøstyrelsen.

På affaldsanlægget befinder der sig en tank med ammoniak i en 24 procents vandig opløsning, svarende til salmiakspiritus, som kendes fra husholdningen. Opløsningen anvendes til rensning af røggasser fra affaldskedlerne og biomassekedlerne.

På biomasseanlægget befinder sig en mindre tank til ammoniakvand, som via en rørledning fyldes fra den store tank efter behov. Påfyldningspumpen og afspærringsventiler betjenes manuelt.

- Lørdag aften sattes en opfyldning i gang, men kort efter indtraf en række akutte fejl på affaldskedlerne, som krævede omgående handling, forklarer energichef hos Fjernvarme Horsens, Martin Gram Schmidt Jensen. - Disse hændelser fjernede kontrolrumsmedarbejdernes fokus på opfyldningen af biomasseværkets ammoniakvandstank, som blev overfyldt, hvilket forårsagede udslippet.

Spildkarret under tanken kunne ikke rumme mængden af overløb og ammoniakvandet løb derfor via regnvandsafløbet ud i fjorden.

- Så snart uheldet blev kendt, fulgte vi alle gældende procedurer for involvering af det relevante beredskab, herunder politi, brandvæsen og miljøvagt, siger energichefen.

Søndag klokken 11:50 afblæstes indsatsen, da myndighederne vurderede, at situationen var under kontrol.

Fjernvarme Horsens har i redegørelsen til Miljøstyrelsen beskrevet en akut indført procedure, som forhindrer en gentagelse og igangsat arbejdet med at etablere en permanent løsning, så lignende hændelser undgås i fremtiden.

- Der var tale om en menneskelig fejl forårsaget af et sammentræf af uheldige omstændigheder, konkluderer energichefen og tilføjer, at procedurerne nu bliver strammet op, så medarbejderne ikke står i samme situation en anden gang.

- Det er meget beklageligt, at et sådant uheld kunne ske, siger energichef Martin Gram Schmidt Jensen. - Vi gør alt hvad vi kan for have velfungerende og sikre procedurer, men når uheldet er ude, kan svaghederne vise sig. Det handler vi naturligvis på i samarbejde med myndighederne.

Miljøstyrelsen skal nu behandle redegørelsen og vurdere eventuelle konsekvenser af hændelsen. Så længe denne dialog er i gang, har Fjernvarme Horsens ikke yderligere kommentarer.