domicil

Udslip af ammoniakvand fra Fjernvarme Horsens

Ved en utilsigtet hændelse slap der søndag morgen, d. 25. september 2022, en mængde ammoniakopløsning fra Fjernvarme Horsens’ anlæg på Endelavevej ud i Horsens Fjord.

Om morgenen, søndag d. 25. september 2022, blev der konstateret en fejl på Fjernvarme Horsens’ anlæg på Endelavevej, som betød, at ca. 25 m3 ammoniakopløsning i timerne forinden var løbet over fra en tank og videre gennem en regnvandsledning ud i et havnebassin i Horsens Havn.

Myndighederne blev via 112 alarmeret kl. 05:17, umiddelbart efter at vagthavende medarbejder havde opdaget uheldet.

Politi, brandvæsen og en miljøvagt kom til stede og Endelavevej blev, pga. risikoen for ammoniakdampe, afspærret mens udredningen af uheldets omfang foregik.

Indsatsen kunne afsluttes ca. kl. 11:50 på baggrund af beredskabets og miljøvagtens vurdering af, at situationen var under kontrol.

Situationen påvirkede ikke værkets drift og varmeforsyningen kunne opretholdes.

Miljøstyrelsen har udbedt sig en nærmere redegørelse om forløbet, som skal være den i hænde senest i morgen, tirsdag, d. 27. september 2022.

Fjernvarme Horsens arbejder på at klarlægge årsagen til hændelsen og der indsamles oplysninger til brug for Miljøstyrelsens vurdering af eventuelle konsekvenser af uheldet. Alle procedurer gennemgås med henblik på skærpelse af de forebyggende foranstaltninger så en lignende hændelse kan forhindres i fremtiden.

Kontakt: Energichef Martin Gram Jensen, 6114 0157, mgj@fjho.dk

Fakta:

  • Opløsningen var på ca. 24%, svarende omtrentligt til salmiakspiritus, som anvendes i husholdningen.
  • Mængden på udslippet var ca. 25 kubikmeter.
  • Opløsningen anvendes til neutralisering af de såkaldte NOx-gasser i værkets forbrændingsprocesser.