Pris 2022

Energiprisernes himmelflugt slår ikke fuldt igennem på fjernvarmeprisen i Horsens

Fjernvarme Horsens justerer priserne pr. 1. januar 2022. Fjernvarmekunderne berøres mindre af prisstigningerne på det globale energimarked end gas- og elkunder.

Knap 100 kr. om måneden mere på varmeregningen for et standardhus. Det er resultatet af det netop godkendte budget for 2022. På verdensplan er energipriserne i den senere tid steget til et historisk højt niveau. Det smitter nu også af på varmeprisen i Fjernvarme Horsens.

"Årsagerne skal findes i forholdene på det internationale energimarked, som har medført prishop på bl.a. elektricitet, CO2-kvoter og naturgas, hvilket påvirker fjernvarmeprisen i Horsens," siger formand for Fjernvarme Horsens A/S, Lars Goldschmidt.

"Heldigvis er vi knap så hårdt ramt som andre dele af fjernvarmesektoren eller boliger med individuelle opvarmningsformer," påpeger formanden. "Det skyldes, at vi har et alsidigt produktionsanlæg med bl.a. affaldsenergi, overskudsvarme fra industrien, biomasse og en stor varmepumpe. Dermed er vi ikke er afhængige af en enkelt produktionsform, men kan løbende fordele produktionen mellem de forskellige anlæg, hvor det er mest økonomisk."

Formanden tilføjer, at prisen for at producere varme på biogent affald og biomasse ikke er påvirket: "Brug af affaldsenergi og biomasse i varmeproduktionen er med til at afbøde effekten af andre energiformers prisstigninger og giver både øget stabilitet og forsyningssikkerhed."

Om den fremtidige udvikling på energimarkederne siger Lars Goldschmidt: "Vi har forholdt os til de aktuelle realiteter og justeret priserne herefter. Samtidig følger vi situationen på energimarkedet nøje og alt afhængigt af udviklingen over de kommende måneder vil vi tage stilling til om det bliver nødvendigt med flere tiltag."

Regeringen har reageret på energiprisstigningerne ved at fremlægge en varmepakke med en pulje til de hårdest ramte. Boligejere med individuelle naturgas- og oliefyr rammes særligt hårdt af de høje energipriser, og der ses stigninger på mere 1.000 kr. om måneden til boligopvarmning.

Netop olie- og gaspriserne angives ifølge Fjernvarme Horsens’ kundemedarbejdere som årsag til mange henvendelser fra boligejere som kan se, at de kan spare på varmeregningen ved at droppe naturgassen eller fyringsolien og hurtigst muligt koble sig på fjernvarmen.

"Vi er glade for den øgede interesse, selvom den kommer på baggrund af den specielle situation," siger Lars Goldschmidt: "Generelt giver mange nye forbrugere vores selskab en øget robusthed, også overfor den verdensomspændende energikrise. Samtidig medvirker tilgangen af forbrugere til at mindske effekten på varmeregningen når priserne stiger på energimarkedet."

Fakta:

  • Standardhuset er på 130 m2 og har et årligt forbrug til opvarmning og varmt brugsvand på 18,1 MWh. Standardhuset er en målestok som benyttes af energibranchen og Forsyningstilsynet til at sammenligne priser ved forskellige opvarmningsformer.
  • Den månedlige varmeregning for et standardhus stiger med 99 kr.
  • Megawatt-time-prisen hæves fra 500 kr. til 546,25 kr.
  • Effektbidraget indtil 400 m2 hæves fra 23,625 kr./m2/år til 25,875 kr./m2/år
  • Abonnementsbidraget hæves fra 637,50 kr./år til 700 kr./år
  • Beløbene er inkl. moms
  • Taksterne for tilslutning og diverse administrative gebyrer forbliver uændrede.
  • Den samlede prisregulering svarer til 9,3% ift. prisen i 2021.