Flot regnskab og fortsat faldende priser

Den lave fjernvarmepris holder - og tilslutningen i de nye fjernvarmeområder er høj

Økonomien er solid, den lave pris holder og tilslutningsprocenten i de nye fjernvarmeområder er høj.

Sådan kan man opsummere situationen i Fjernvarme Horsens-koncernen, hvor årsregnskaberne for de to selskaber - moderselskabet Fjernvarme Horsens A.m.b.a. samt datterselskabet Fjernvarme Horsens A/S, der håndterer den daglige drift – netop er blevet godkendt i de to bestyrelser.

- Resultatet er meget tilfredsstillende, siger Lars Goldschmidt, bestyrelsesformand i Fjernvarme Horsens A/S.

- Ud af en samlet koncernomsætning på ca. 243 mio. kr. har vi haft en positiv afvigelse på kun 700.000 kr. i forhold til budgettet. Det er særdeles godt ramt og et resultat af flere ting: Driften har været sikker og stabil, og budgetteringen har været særdeles præcis. Vi må jo ikke generere store overskud, da selskaberne skal hvile i sig selv. Samtidig hører det med, at vi har haft et travlt år med høj aktivitet på flere områder, siger han.

Lars Goldschmidt nævner dels konvertering af flere nye fjernvarmeområder i Horsens, dels omfattende renoveringer af ledningsnettet og udskiftning af fjernvarmemålere som et par af de elementer, der har sat sit travle præg på dagligdagen.

- Samtidig har vores medarbejdere året igennem ydet en fremragende indsats. Det er i høj grad deres fortjeneste, at tidsplaner og budgetter bliver overholdt, siger formanden.

De gode regnskaber betyder også, at de stabile, lave fjernvarmepriser i Horsens holder. Ved fusionen mellem byens to fjernvarmeværker i maj 2015 blev der indgået en aftale om løbende prisfald, og den aftale holder fortsat til punkt og prikke.

Det betyder, at prisen pr. 1. juli i år igen faldt; denne gang med hhv. 1,5 og 6 pct. Desuden er der i år indført en ny afregningsmodel, som gør det mere attraktivt at spare på varmen.

Siden 2014 er prisen i byens tidligere varmeværker faldet med hhv. 14 og 41 pct. Til sammenligning er fjernvarmepriserne på landsplan i samme periode faldet med 11 pct.

Tilslutning over 70 pct.

Samtidig er der rigtig god opbakning til fjernvarmen i de områder, som i disse år er på vej til at blive tilsluttet, oplyser direktør Christian Niederbockstruck.

- I de første to områder – Højvangen og Priorsløkke – har hhv. 72 og 86 pct. af ejendommene tilsluttet sig fjernvarmen inden for det første år. Vi er nu i gang i Torsvang, hvor vi allerede er oppe på 64 pct., og fra Stensballe, hvor vi lige er begyndt, vælter det ind med kontrakter, siger han og fortsætter:

- Der er allerede godt 3.300 husstande, som har skrevet under på kontrakten om tilslutningen, og der kommer hele tiden flere til. Mange har endda valgt at skrive under nu, selvom der går et par år, inden vi går i gang i deres område. Så opbakningen er både flot og positiv, siger Christian Niederbockstruck.

Regnskaberne for 2016/17 vil blive gennemgået, når FÆNGSLET mandag 23. oktober danner ramme om generalforsamlingen. Den begynder kl. 19:30, men ligesom sidste år er alle nuværende andelshavere inviteret til et informationsmøde med start kl. 18.

Her vil bestyrelsesformand Lars Goldschmidt fortælle om energipolitiske trends og fjernvarmens rolle i den grønne omstilling i Danmark. Desuden fortæller direktør Christian Niederbockstruck om selskabets drift med fokus på miljø, økonomi og forsyningssikkerhed.

Der serveres et let traktement efter informationsmødet, og derfor er tilmelding nødvendig – det sker via hjemmesiden.

På dagsordenen ved årets generalforsamling er i øvrigt et forslag om mindre ændringer af vedtægterne, der har gennemgået en modernisering og harmonisering. Det kan man læse mere om på Fjernvarme Horsens’ hjemmeside.