Varmepumpe

Stor varmepumpe kan forsyne en fjerdedel af Fjernvarme Horsens’ forbrugere

Fjernvarme Horsens indvier nu seneste skud på stammen i sit omfattende produktionsapparat. Det sker, når borgmester Peter Sørensen på torsdag den 2. december starter et nyt varmepumpeanlæg opført ved siden af det eksisterende kraftvarmeværk på Endelavevej i Horsens.

Anlægget kan, iflg. projektleder Torben Hansen fra Fjernvarme Horsens, forsyne næsten en fjerdedel af selskabets tilsluttede boliger med klimavenlig fjernvarme.

-Anlægget virker i princippet som en almindelig luft til vand-varmepumpe som dem, man kan se ved parcelhuse udenfor fjernvarmeområder, fortæller Torben Hansen. -Anlæggets størrelse og opbygning giver dog en langt bedre virkningsgrad end i en lille, individuel varmepumpe. Det kan forsyne flere end 5.000 standardboliger på én gang, og så kan vi endda drive anlægget med strøm, som vi selv producerer som et biprodukt ved omdannelsen af affald til energi i kraftvarmeværket.

Formanden for Fjernvarme Horsens A/S, Lars Goldschmidt, glæder sig over udvidelsen af produktionsmulighederne:

-Den nye varmepumpe øger diversiteten i vores produktion og giver samtidig en øget forsyningssikkerhed, når vi ikke er afhængige af enkelte energikilder, siger han. -Alt i alt betyder det større tryghed for Fjernvarme Horsens’ snart 20.000 andelshavere, både økonomisk og forsyningsmæssigt.

Formanden konstaterer, at anlægget tages i brug til aftalt tid og indenfor budgettet:

-Det er meget tilfredsstillende og vi glæder os til at kunne inddrage anlæggets kapacitet i planlægningen af vores varmeproduktion, slutter Lars Goldschmidt.

Projektleder Torben Hansen fortæller, at anlæggets første trin består af 48 energioptagere med i alt 576 ventilatorer:

-De ligner de propeller, man kender fra udedelen på en varmepumpe ved et parcelhus. Vores propeller er dog langt større og har en samlet luftgennemstrømning på 6,2 mio. kubikmeter i timen.

Luften drives igennem energioptagernes lameller, som trækker varmen fra luften over i et kølemiddel. Lamellerne har et areal på 118.000 kvm. - eller det samme som 18 fodboldbaner. Herefter føres kølemidlet igennem tolv store varmepumper, hvor energien ad to omgange oparbejdes til en temperatur langt højere end individuelle varmepumper kan opnå. Til slut veksles energien over i vand som ledes ud i fjernvarmenettet.

-Anlægget er normeret til en effekt på 15 megawatt ved frysepunktet, slutter Torben Hansen. -Når det er varmere, stiger effekten og falder tilsvarende hvis det bliver koldere. Men det skal være mere end almindelig koldt, før det ikke længere giver mening at køre med anlægget.

Fakta om det nye anlæg:

 • Nominel effekt ved 0°C: 15 megawatt
 • Effektområde: 12-20 megawatt
 • COP-faktor (virkningsgrad): 2,5 til 4,0, afhængig af udetemperaturen.
 • Producerer op til 100.000 MWh pr. år, hvilket svarer til årsforbrug for ca. 5.000 standardboliger.
 • Fremløbstemperatur op til 80°C
 • 48 energioptagere med hver 12 ventilatorer med et samlet køleareal på 118.000 kvm.
 • Cirkulerer 6,2 mio. kubikmeter luft pr. time
 • Anlægget er robust dimensioneret. Der er en ekstra stempelmaskine på hvert anlæg og varmevekslerne er dimensioneret ekstra store. Det giver stabil drift.
 • Anlægget er delt op i 2 ens selvstændige anlæg. Det giver stor fleksibilitet.
 • Anlægget er dedikeret til én forsyningsledning. Ved behov kan biomasseanlægget og/eller elkedlen hjælpe med at hæve temperaturen, så forsyningsledningen fremfører tilstrækkelig effekt til forbrugerne. Denne opstilling giver en høj forsyningssikkerhed.
 • Kan bruge egenproduceret el fra affaldsenergianlæggene, hvorved der spares distributionstarif på elforbruget til varmepumperne. Det giver en markant lavere marginalpris.
 • Kan i perioder bruges på el-reguleringsmarkedet.
 • Vil fortrænge biomasse i produktionen.