Penge
25. oktober 2018

Grundbeløbets bortfald: Ingen prisstigninger i Horsens

Vi genopslår denne artikel: Endnu en gang er der debat om det såkaldte grundbeløb, som bortfalder pr. 1. januar 2019. Nogle steder vil det betyde kraftige stigninger på varmeregningen. Gælder det også i Horsens?

Nej, ikke i Horsens.

Fjernvarme Horsens modtager rigtig nok grundbeløbet for produktionen på kraftvarmeværket, men da det har været kendt siden 2005, at tilskuddet ville falde bort i 2019, er det indregnet i vores budgetter.

I forbindelse med køb af Horsens kraftvarmeværk af DONG Energy i 2014 har vi sikret grundbeløbet (dvs. fastlåst tilskuddets størrelse) for resten af perioden. Beløbet bruges til at betale afskrivningerne og da værket er afskrevet i 2019 kommer det ikke til at påvirke fjernvarmeprisen, når tilskuddet bortfalder.

Hvad er grundbeløbet?

Grundbeløbet er blevet betalt til decentrale kraftvarmeværker som kompensation for, at de i 2004 skulle gå over til at sælge deres elproduktion på markedsvilkår. Før var der faste aftalte tariffer for decentral elproduktion.

Man regnede dengang med, at elpriserne ville stige, således at værkerne efter 2019 kunne klare sig på markedsvilkår.

Den grønne omstilling har betydet en højere produktion af el fra fx vindmøller. Derfor er elprisen ikke steget som forventet, og derfor får de decentrale kraftvarmeværker en langt mindre gevinst ved salg af el.

Men værkerne skal stadig stå til rådighed og kunne producere el med kort varsel, hvis kravet melder sig. Samtidig er værkerne bundet til at fyre med naturgas. Det er dyrt.

Når grundbeløbet bortfalder, bliver nogle af disse værker, der ikke har andre alternativer, ramt. Derfor arbejder branchen på at påvirke politikere til at finde et alternativ til grundbeløbet, der fx fremmer omstilling til biomasse, eller giver værkerne frit brændselsvalg.