Prisudvikling
19. december 2019

Fjernvarme Horsens indeksregulerer priserne

Efter fem år med faldende og stabile fjernvarmepriser indeksregulerer Fjernvarme Horsens sine takster pr. 1. januar 2020

Da Horsens' gamle varmeværker fusionerede pr. 1. januar 2015, skete det bl.a. med en aftale om, at priserne skulle harmoniseres og ikke måtte stige, før alle andelshaverne i det nye selskab, Fjernvarme Horsens, havde opnået ensartede økonomiske vilkår.

Priserne faldt herefter med hhv. 16 og 45 pct., og allerede ved generalforsamlingen i 2018 kunne andelshaverne konstatere, at harmoniseringen var slået fuldt igennem med et prisniveau, som placerede Horsens som den 4. billigste fjernvarmeby blandt landets 10 største byer.

Løftet om en harmonisering og et prisfald var dermed overholdt, endda uden en sideløbende pristalsregulering.

Imens fjernvarmepriserne i Horsens har været faldende eller uændrede, har prisudviklingen i samfundet ændret sig i modsat retning.

Hvis Fjernvarme Horsens fastholder priserne på det nuværende niveau, vil der i realiteten være tale om et prisfald, set i forhold til andre sammenlignelige udgifter i den enkelte andelshavers husholdning.

Fordi alle priser i samfundet udvikler sig - og dermed fx også medfører øgede udgifter til ydelser fra underleverandører - er det normalt, at priser indeksreguleres, så indtægter og udgifter følges ad.

Set i lyset af samfundets prisudvikling og selskabets ønske om at fastholde sin strategi for en robust økonomi, har bestyrelsen besluttet at udvise rettidig omhu og igangsætte en indeksregulering af priserne - den første i fem år.

Det betyder, at fjernvarmeprisen opjusteres marginalt med ca. 1 pct.:

  • Megawatttimeprisen justeres fra kr. 490,-/MWh til kr. 495,-/MWh
  • Effektbidraget justeres fra kr. 23,13/kvm/år til kr. 23,38/kvm/år
  • Abonnementsbidraget justeres fra kr. 625,-/år til kr. 631,25/år

For det såkaldte standardhus på 130 kvm med et forbrug på 18,1 MWh betyder det samlet en ændring på kr. 130,-/år, fra kr. 12.500,-/år til kr. 12.630,-/år.

De nye takster er gældende fra 1. januar 2020. Målerne aflæses omkring nytår, men af hensyn til de administrative omkostninger vil prisjusteringen først figurere på årsopgørelsen som en selvstændig linje. Der udsendes heller ikke nye budgetter før ved næste varmeårs start, ligesom aconto-raterne ikke automatisk justeres.

Reguleringen svarer til ca. det halve af den øvrige prisudvikling i samfundet, så andelshaverne vil fortsat kunne glæde sig over nem, billig og grøn fjernvarme, samtidig med at selskabets sunde økonomi bevarer sit solide fundament.

  • Se det opdaterede prisblad her
  • Se det hidtidige prisblad her