Henrik Søgaard
6. december 2022

Økonomichef i Fjernvarme Horsens,
Henrik Søgaard, er død

Det er med stor sorg, at bestyrelser og medarbejdere i Fjernvarme Horsens har modtaget meddelelsen om koncernens økonomi- og administrationschef, Henrik Søgaards, alt for tidlige død.

Efter en årelang kamp mod kræften sov Henrik Søgaard stille ind på Sct. Maria Hospice ved Vejle den 3. december 2022, omgivet af sin familie. Han blev 50 år.

Henrik Søgaard var uddannet med to HD’er, en i økonomistyring og informatik og en i organisation, begge fra Syddansk Universitet.

Med 12 år på tunge poster indenfor økonomistyring fra bl.a. Bording i Vejle og SP Moulding i Juelsminde, og derefter 10 år som økonomidirektør ved Privathospitalet Mølholm ved Vejle, var det en erfaren herre som i 2015 kom til det nydannede Fjernvarme Horsens.

Her gik han straks i gang med at samle og strømline de økonomiske forhold i de to gamle varmeværker. En stor opgave, som blev løst effektivt og samvittighedsfuldt. Han erkendte gerne, når han ikke var, som han sagde, "100 meter-mester" på et område i den nye fjernvarme-verden og opsøgte som en selvfølge råd og vejledning hos relevante kolleger i organisationen.

Med udrulningen af Horsens’ store fjernvarmeplan voksede Fjernvarme Horsens hurtigt og markant. Det gjorde tallene i økonomiafdelingen også. At visse poster nu skulle opgøres i milliarder, rystede ikke Henrik, som pragmatisk og professionelt bar forandringerne igennem - selv om der af og til var brug for ”den store kugleramme”, som han udtrykte det.

Andelshaverne, som i Henriks tid i koncernen, er vokset fra 8.500 til flere end 20.000 i antal, og dermed har gjort Fjernvarme Horsens til Danmarks største forbrugerejede fjernvarmeselskab, har nydt godt af en stabil og konsekvent service fra økonomi- og administrationsafdelingerne under Henriks sikre ledelse ift. håndtering og rådgivning. Henrik var af den opfattelse, at man som andelshaver altid havde krav på en sober og korrekt behandling - en tilgang som han både forventede og delte med sine medarbejdere.

Henrik vidste godt, at tørre tal kan være svære at skabe interesse for, men han brugte elegant sin lige så tørre humor til at bære budskaberne igennem, samtidig med, at alle kunne mærke hans store engagement og faglige indsigt. Man fornemmede også tydeligt, at Henrik følte et næsten personligt ansvar for at passe på andelshavernes midler og ofte foretrak, hvad han kaldte "model skrab", fremfor dyrere, mere forkromede løsninger - hvilket flere salgsivrige konsulenter har måttet sande.

På trods af sygdommens ubarmhjertige forværring insisterede Henrik på at fortsætte sit arbejde og løste alle de opgaver, han kunne magte, med usvækket kvalitetssans og omhu - lige til det sidste.

Henriks loyale og engagerede indsats har været uvurderlig for Fjernvarme Horsens og han vil blive savnet, både i sine chefroller og som kollega.

Når man mødte Henrik op til weekenden, lød den sædvanlige hilsen: "Vi ses på mandag - med frisk halm i træskoene." Nu har Henrik desværre - for at blive i de talemåder, han brugte så ofte - stillet træskoene, og vi må fremover undvære hans energiske opfordring. Den vil stå tilbage som et enkelt, men karakteristisk udtryk for hans positive og fremadskuende livssyn.

I Fjernvarme Horsens går alles tanker til de efterladte, Henriks hustru, Mette, og familien.

Æret være Henrik Søgaards minde.

Bestyrelser og medarbejdere
Fjernvarme Horsens