Gasafkobling
3. maj 2021 (opdateret 1. maj 2022)

Afkobling af naturgas skal fra maj 2021 bestilles af kunden

Det er et krav i statslig afkoblingsordning til fremme af den grønne omstilling.

Sådan bestiller du afkobling af naturgassen:

 • Gå ind på https://evida.dk/kundeservice/log-ind-pa-mit-evida/
 • Du skal bruge NemID eller MitID for at logge på.
 • Følg vejledningen fra Evida.
 • På et tidspunkt informeres du om prisen for afkoblingen, men det kan du ignorere, da gebyret betales enten af puljemidlerne (se nedenfor) eller af Fjernvarme Horsens. Du betaler ikke for afkoblingen.
 • Husk også at opsige evt. service- og leveranceaftaler ang. naturgas.

Nye fjernvarmekunder under fjernvarmeplanen skal fra maj 2021 selv bestille en afkobling af naturgassen ved overgang til fjernvarme. Det har hidtil været Fjernvarme Horsens, som varetog opgaven på kundernes vegne.

Formålet med den nye, midlertidige afkoblingsordning er at fremme den grønne omstilling. Det opnås ifølge Energistyrelsen ved at afsætte statslige puljemidler til dækning af gasselskabets afkoblingsgebyr, når naturgas udskiftes til fordel for grønnere varmekilder. Afkoblingen bliver således gebyrfri for kunden.

Fjernvarmeplanen fremmer dog i forvejen den grønne omstilling, bl.a. ved at afkoblingsgebyret allerede dækkes af Fjernvarme Horsens, når der skiftes fra naturgas til fjernvarme.

Når kunden bestiller en afkobling, ansøges der samtidig automatisk om disse puljemidler. Man kan ikke undlade at søge dækningen, hvis man vil afkobles. Hvis tilsagn opnås, modtager gasselskabet puljemidler fra staten til dækning af gebyr for afkoblingen. Der udbetales ikke puljemidler direkte til afkoblende kunder.

Puljemidlerne fordeles efter først til mølle-princippet og i forskellige tempi, og det er derfor ikke givet, at den enkelte afkobling opnår tilsagn.

Afkoblingsgebyret for naturgas er hidtil blevet dækket af Fjernvarme Horsens som et led i kampagnetilbuddet. Hvis der ikke er puljemidler til rådighed, dækker Fjernvarme Horsens fortsat gebyret, og kunden får ikke en ekstra regning.

Nye fjernvarmekunder under fjernvarmeplanen betaler samme pris for tilslutningen, uanset individuelle forhold i og ved ejendommen. Denne kampagnepris giver en komplet og brugsklar fjernvarmeinstallation til en ensartet pris. Man betaler ikke en udspecificeret, individuel pris for tilbuddets enkelte ydelser, men en fast pris for en samlet pakkeløsning, som er ens for alle.

Kampagneprisen er den samme, hvad enten der kræves dækning af et afkoblingsgebyr, som ved naturgas, eller ej, som fx ved olie- eller træpillefyr.

Kampagneprisen er i forvejen betydeligt lavere end den normale tilslutningsomkostning og indeholder en væsentlig rabat. Den aftalte kampagnepris giver sikkerhed for omkostningen ved at tilslutte sig fjernvarme og ændrer sig ikke, selvom omkostninger til fx materialer eller leverandører stiger. Den sættes tilsvarende heller ikke ned, hvis omkostningerne måtte blive mindre.

Nye gaskonverteringskunder hos Fjernvarme Horsens har ikke behov for puljemidlerne fra staten for at få dækket afkoblingsgebyret, som allerede dækkes af Fjernvarme Horsens i kraft af fjernvarmeplanens kampagnetilbud. Omkostningen ved at skifte til fjernvarme afhænger dermed ikke af, om der gives puljemidler eller ej.

Nye gaskonverteringskunder behøver dermed heller ikke bekymre sig om hvorvidt der er puljemidler til rådighed eller ej, når de beder om afkobling.

Kunden har dog pligt til at bestille afkobling af naturgas, når ejendommen skal overgå til fjernvarme. Det oplagte tidspunkt er, når kunden også skal bestille den VVS’er, som skal stå for den indvendige installation af fjernvarmen. Installatøren vil proppe gassen af, når fjernvarmen installeres, og gasselskabet vil senere fjerne gasinstallationen helt. Man har dog efter aftale med gasselskabet stadig lov til at beholde gasinstallationen, hvis man eksempelvis har gaskomfur eller andre gasforbrugende apparater.

 • Kunden skal selv bestille afkobling. Fjernvarme Horsens må ikke længere gøre det på kundens vegne.
 • Fjernvarme Horsens modtager ikke statslige puljemidler til dækning af afkoblingsgebyret.
 • Kunden modtager ikke statslige puljemidler til dækning af afkoblingsgebyret.
 • Statslige puljemidler til dækning af afkoblingsgebyret kan gives til det statsejede Evida.
 • Er der ingen statslige puljemidler til rådighed, dækker Fjernvarme Horsens afkoblingsgebyret til Evida.
 • Kunden dækker i ingen af tilfældene afkoblingsgebyret.
 • Kunden betaler samme pris for tilslutning til fjernvarme, hvad enten afkoblingsgebyret dækkes af staten eller Fjernvarme Horsens.
 • Den aftalte kampagnepris fastholdes.
 • Kunden bør opsige gassen, når datoen for den indvendige fjernvarmeinstallation er kendt.

Fjernvarme Horsens vejleder gerne kunderne omkring den nye procedure, bl.a. når vores medarbejdere kommer ud og indgår stikaftaler og når vi informerer om opstart af forsyningen til de enkelte etaper.

Afkoblingen skal bestilles via hjemmesiden Mit Evida, https://evida.dk/kundeservice/log-ind-pa-mit-evida/, hvor vejledning også findes.