Tilslutning

Dette takstblad er anmeldt til Forsyningstilsynet den 17. december 2021. Priserne er gældende fra 1. januar 2022-31. december 2022.

Tilslutningsomkostninger betales én gang ved tilslutning til Fjernvarme Horsens.

Tilslutning

Ekskl. moms Inkl. moms
Investeringsbidrag bestående af:
Tilkoblingsbidrag: 3.600,00 4.500,00 kr.
Installationsbidrag: 0-115 m2 BBR-areal 49,87 62,34 kr./m2
116-230 m2 BBR-areal 40,35 50,44 kr./m2
231-400 m2 BBR-areal 30,26 37,83 kr./m2
over 400 m2 BBR-areal 20,18 25,23 kr./m2
Stikledning* mindst 600,00 750,00 kr./lbm
højst 800,00 1.000,00 kr./lbm
*) Stikledning indtil ø25mm rør: Prisen afhænger af belægningstype og er pr. løbende meter (lbm) Større dimensioner efter regning

Byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Investerings-, stiklednings- og byggemodningsbidrag betales inden etablering, jf. fjernvarmeværkets almindelige leveringsbestemmelser.

Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de, der lader de kommende bebyggelser tilslutte.

Kampagnerabat i nye fjernvarmeområder

Enfamilieshuse, der tilsluttes i de nye fjernvarmeområder, omfattet af projektforslag godkendt efter september 2015, og som konverteres til fjernvarme fra en anden opvarmningsform, tilsluttes til en kampagnepris på kr. 25.550 inkl. husinstallation, hvis tilslutningen sker senest inden for 1 år efter, at anlægsarbejdet er påbegyndt i den etape ejendommen tilhører. Uden husinstallation er kampagneprisen kr. 3.675. Hvis tilslutning ikke sker, før vejen ud for ejendommen er retableret, opkræves et genopgravningsgebyr på kr. 5.000 som tillægges disse kampagnepriser. Kampagnepriserne gælder ikke for nybyggeri og heller ikke for ejendomme, der allerede er tilsluttet fjernvarme.

Asfaltrabat i eksisterende fjernvarmeområder

Når der renoveres ledninger i de eksisterende fjernvarmeområder, og vejen graves op, tilbydes de ejendomme, der endnu ikke er tilsluttet fjernvarme en rabat på kr. 5.000, hvis de tilslutter sig, mens vejen er opgravet.

Erhvervsejendomme og andre større ejendomme

For erhvervsejendomme og andre større ejendomme med særlige forhold, iht. opvarmet areal og varmebehov kan omkostningerne til tilslutningsbidrag beregnes individuelt.

Anmeldelse

Dette takstblad er anmeldt til Forsyningstilsynet den 17. december 2021.